Uniwersytet Łódzki - strona 311

Toksykologia, Historia Toksykologii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

Historia toksykologii Papirus Ebersa – staroegipski papirus medyczny, napisany najpóźniej ok. 1550 r. p.n.e., zakupiony od pewnego Araba przez niemieckiego egiptologa Georga Ebersa w 1873 r. Papirus Ebersa ma postać zwoju długości 20,23 m ze 108 rozdziałami, z których każdy posiada po 20-22 wi...

Ocena toksyczności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
 • Prawo Habera
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

Prawo Habera Prawo Habera W pewnym zakresie stężeń zgon zwierzęcia można spowodować niższym stężeniem substancji w powietrzu, przedłużając czas ekspozycji. Zjawisko to znane jako prawo Habera określa wzór: E0 = C.t Dla wywołania efektu letalnego E0 potrzebne jest osiągnięcie odpowiedniego il...

Toksykologia, Toksykologia - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Podstawowe definicje Trucizna – substancja, która jest szkodliwa dla organizmów żywych, ponieważ wywiera szkodliwy wpływ na tkanki, organy lub na procesy biologiczne. „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Tylko dawka decyduje o tym, co jest trucizną” Jad = toksyczna wydzielina zwierząt...

Toksykologia, Toksykometria - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2044

Cele badań toksykometrycznych Toksykometria – zajmuje się oceną toksycznego działania substancji. wykrycie szkodliwego działania związku jakościowa i ilościowa charakterystyka związku istnieje ok. 25 mln substancji chemicznych ustalenie przyczyny zgonu 70.000-100.000 związków chemicznych (spi...

Eksport kooperacyjny - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Eksport kooperacyjny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3906

Eksport kooperacyjny Pewną odmianą eksportu pośredniego jest eksport kooperacyjny. Eksporter współpracuje z jedną lub kilkoma firmami krajowymi lub zagranicznymi, bo nie dysponuje środkami finansowymi, kadrą pracowników lub kompetencjami wystarczającymi do samodzielnego działania na rynkach zagrani...

Eksport pośredni - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Systemy eksportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2170

Eksport pośredni Eksport pośredni polega na sprzedaży towarów za granicę poprzez niezależnych pośredników w kraju eksportera. Jest on z reguły pierwszą fazą ekspansji zagranicznej firmy. Współpraca pomiędzy producentem a pośrednikiem przy realizacji eksportu pośredniego przyjmuje dwie formy: Produ...

Gestia transportowa i dokumenty transportowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

- gestia transportowa stanowi ważny element umów kupna - sprzedaży. Określa ona prawa i obowiązki związane z organizacją transportu towaru oraz z kosztami wynikającymi z przewozu Transakcje w handlu zagranicznym dzielimy na: 1) Klasyczne: import, eksport, handel tranzytowy 2) Specyficzne: licencje, ...

Kontrakt jednodokumentowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

Kontrakt jednodokumentowy Elementy, które nie podlegają negocjacjom (formalno-porządkowe): Data, miejsce zawarcia kontraktu, Nazwy, adresy stron zawierających kontr. Numer kontraktu: PL./99 999 /99/ Kraj, nazwa kraju/regon/ostatnie cyfry roku, w którym kontrakt zawarto/porządkowy numer kontrak...

Kontrakt w handlu zagranicznym - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

KONTRAKT W HANDLU ZAGRANICZNYM ( - umowa kupna-sprzedaży) przeniesienie praw własności - kontrakt to umowa kupna-sprzedaży zawarta z kontrahentem zagranicznym; w jej wyniku eksporter sprzedaje towary lub usługi, natomiast importer zobowiązuje się do dokonania zapłaty - zawsze pisemna - kontrakt ...

Załadunek i wyładunek towaru - definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Koszty transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1575

KOSZTY TRANSPORTU, ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK TOWARU GESTIA TRANSPORTOWA oznacza jednocześnie prawo i obowiązek zorganizowania transportu i pokrycia jego kosztów. Posiadanie gestii transportowej daje możliwość wyboru spedytora, przewoźnika, środka i trasy transportu. GESTIĘ TRANSPORTU W FORMUŁACH E I F P...