Uniwersytet Łódzki - strona 310

Obraz kliniczny i różnicowanie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Obraz kliniczny i różnicowanie W zaburzeniach osobowości i zachowania się dorosłych wyróżnia się zasadniczo trzy grupy psychopatologiczne: 1) swoiste zaburzenia osobowości: ...

Patogeneza i epidemiologia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Patogeneza i epidemiologia Ze względu na fakt, iż w odniesieniu do zaburzeń osobowości większość badań przeprowadzono nad osobowością dyssocjalną (inaczej: psychopatią czy osobowością nieprawidłową) , w tym jedynie zakresie-w porówna...

Eeakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Podstawą dla wyodrębnienia tej kategorii zaburzeń stały się obserwacje, że po przeżyciu wyjątkowo nieoczekiwanego, , „stresującego"wydarzenia życiowego mogą wystąpić zaburzenia u określonym obrazie psychopatologicznym i przebiegu. To samo dotyc...

Rozpoznanie i obraz kliniczny fobii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 399

Rozpoznanie i obraz kliniczny 1.Fobie proste, izolowane-np.wysokości, burz, zwierząt-są najbardziej zbliżone do objawów nie zaliczanych do patologii, ale mogą przez swoją intensywność i stopień zakłócenia normalnego życia nabrać charakteru chorobowego. Liczba poszczególnych fobii jest duża, niekie...

Zaburzenia dysocjacyjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Zaburzenia dysocjacyjne Obraz kliniczny jest bardzo różnorodny, zmienny, bogaty w liczne objawy, imitujące różne choroby somatyczne i neurologiczne, ekspresyjne, mające niekiedy symboliczny charakter, przekazujące określone treści i komunik...

Zaburzenia lękowe w postaci fobii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Zaburzenia lękowe w postaci fobii(F 40) Charakteryzują się wystąpieniem intensywnego lęku w określonych sytuacjach i kontaktu z określonymi przed-miotami, a także dążeniem chorego do unikania tego typu bodźców lękotwórczych. Wystąpienie...

Zaburzenia lękowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Zaburzenia lękowe Zaburzenia te należą do najbardziej rozpowszechnionych, są one bowiem wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo, na sygnały zagrażające bezpośrednio i(lub)symboliczne. Organizm reaguje na te zewnętrzne i wewnętrzne-nie zawsze uświadomione-bodźce objawami dyskomfortu w pustac...

Barwienie drobnoustrojów i przetrwalników - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Stomatologia społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3710

Barwienie drobnoustrojów Barwienie .ma na celu ułatwienie obserwacji cech morfologicznych i diagnostycznych komórek bakterii np. kształtu, wielkości, ułożenia komórek, zdolności ruchu, występowania i rozmieszczenia rzęsek, obecności otoczek, a takż...

Budowa komórki bakteryjnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Stomatologia społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

Budowa komórki bakteryjnej Komórka bakteryjna zawiera: ścianę komórkową, błonę cytoplazmatyczną, cytoplazmę rybosomy, nukleoid - ekwiwalent jądra. Może również posiadać: otoczkę, fimbrie, pile, przetrwalniki. Ściana komórkowa bakterii jest elastyczną strukturą nadającą komórce określony kształt. St...

Stomatologia społeczna, Hodowla bakterii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Stomatologia społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Hodowla bakterii nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji. Hodowla czysta - wyrosłe w środowisku wzrostowym drobnoustroje są identycznymi osobnikami tj. należą do jednego szczepu konkretnego gatunku. Hodowla mieszana - wyrosłe w środowisku wzrostowym drobnoustroje ...