Uniwersytet Łódzki - strona 309

Wszczęcie postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte : z urzędu na żądanie strony W praktyce regułą jest to, że tam gdzie chodzi o przyznanie uprawnień postępowanie wszczyna...

Zakaz reformationis in peius - ( zakaz zmiany na gorsze )

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1974

Zakaz reformationis in peius ( zakaz zmiany na gorsze ) Polega on na tym że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się . Chodzi o to aby strona nie rezygnowała z uruchomienia toku instancji w obawie przed ujemnymi dla niej konsekwencjami w postaci decyzji jeszcze g...

Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 791

ZASADY OGÓLNE KODEKSU Tym mianem określamy pewne naczelne reguły postępowania wyodrębnione redakcyjnie w art 6 do art 16 k.p.a. Wszystkie te zasady są normami prawa obowiązującego. Naruszenie zasady jest naruszeniem prawa, niezależnie od tego czy z pozoru zasada ta nie wydaje się być wyłącznie dekl...

Zasady ogólnego postępowania podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

ZADASY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Różnice między zasadami w kpa a w Ordynacji: brak w Ordynacji zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznei interesu obywatela. Na tle kpa jest domniemanie pozytywnego załatwienia sprawy dla strony przy decyzji uznaniowej. Nie przyjecie tej za...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Zawieszenie postępowania polega na jego przerwaniu do czasu usunięcia przeszkody w jego dalszym prowadzeniu . Zawieszenie może mieć charakter : a).obligatoryjny b).fakultatywny Przesłanki zawieszenia obligatoryjnego określa art. 97 § 1 k.p.a.: 1.śmierć strony w przypadku...

Decyzja administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

Decyzja administracyjna jest procesową formą indywidualnego aktu administracyjnego. Pojęcie “indywidualny akt administracyjny” jest pojęciem teoretyczno prawnym. W praktyce przejawia się ono w formie bądź decyzji bądź postanowienia. Mianem DECYZJI określamy akt władczy i jednostronny kształtujący pr...

Postępowanie dowodowe - omówienie - Rozprawa administracyjna

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2030

Postępowanie dowodowe może przybierać dwie formy: 1.postępowanie gabinetowe 2.rozprawa administracyjna Ad.-1 POSTĘPOWANIE GABINETOWE Istotą postępowania gabinetowego jest to , że poszczególne czynności odbywają się oddzielnie (jednego dnia świadek a innego dnia oględziny). Postępowanie gabinetowe...

Nerwica histeryczna -zaburzenia pod postacią somatyczną

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Nerwica histeryczna -zaburzenia pod postacią somatyczną Ta najstarsza postać nerwicy wykazuje zadziwiającą żywotność, opierając się skutecznie powtarzającym się próbom wyrugowania tego terminu z aktualnie istniejących klasyfikacji. Przyczyn tego należy szukać w fakcie, że doświadczenie i obserwacj...

Nerwice - definicja i istota

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Nerwice - Definicja i istota Pojęcie nerwic zostało stworzone przez angielskiego lekarza Cullena 200 lat temu dla opisu zaburzeń czynnościowych układu nerwowego przy braku strukturalnych zmian w komórkach nerwowych. Obecnie terminem tym określa się grupę zaburzeń niepsychotycznych o przewlekłym pr...

Neurastenia - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Neurastenia W wielu krajach termin ten wyszedł z użycia-nie ma go w amerykańskich klasyfikacjach DSM-III i DSM-IV jednak do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej często zgłasza...