Uniwersytet Łódzki - strona 303

Poglądy Kartezjusza - metafizyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722

KARTEZJUSZ (1596 - 1650) „OJCIEC NOWOŻYTNEJ FILOZOFII” właśc. Rene Descartes wychowywany w jezuickiej szkole, studiował matematykę w Paryżu jako ochotnik brał udział w wojnie 30-letniej umarł na dworze królowej szwedzkiej Krystyny był uczonym, poświęconym swojej pracy, ale bez nadmiernych ambi...

Poglądy Kartezjusza - teoria poznania i psychologia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

TEORIA POZNANIA I PSYCHOLOGIA Rozum a zmysły: Rozum - miarą poznania; pewne jest to co on uzna za jasne i wyraźne Zmysły nie stanowią drugiej instancji, równorzędnej z rozumem Wrażenia zmysłowe przydatne do życia ale nie do poznania, są dane tylko do sygnalizowania, do jest dla człowieka odpowie...

Poglądy Spenglera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736

Poglądy Spenglera. policentryzm kulturowy (wielokulturowość), przezwyciężenie megalomanii Europejczyków; to nie prawda, że jesteśmy rodzicami innych kultur; żadna kultura nie powinna...

Polityka a moralność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Polityka a moralność. C. Schmitt: polityka jest dziedziną gdzie dokonuje się podział na sojuszników i wrogów, dodatkową wartością staje się skuteczność podjętych działań, czyli zwycięstwo. Wyrasta się przecież w przekonaniu, że polityka nawiązuje do wartości moralnych. Prawdą jest jedynie, że funkc...

Pozytywizm prawniczy - omówienie - twardy, miękki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1288

Pozytywizm prawniczy 1. Sokrates - najwyżej cenioną wartością jest sprawiedliwość, jej emanacją są prawa - jest to zalążek myślenia pozytywistycznego. 2. L. Morawski a) pozytywizm...

Prawo natury i stan natury w ujęciu sofistów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Prawo natury i stan natury w ujęciu sofistów. Prawo natury - to prawo kosmosu, przyrody. Inaczej - prawo silniejszego i jemu podlegają, tak samo jak przyroda, ludzie. Stan natury - człowiek nie ma natury społecznej. W okresie przedpaństwowym l...

Prawo natury o niezmiennej treści - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Prawo natury o niezmiennej treści, a prawo natury o zmiennej treści. 1. Prawo natury o niezmiennej treści: a) źródło: - Bóg albo natura człowieka b) treść: - stała zawsze i wszędzie, - absolutystyczna, - obiektywna, - powszechna - poglądy przeważające, dominujące w danym społeczeństwie c) for...

Prawo natury wg Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1477

Prawo natury wg Arystotelesa pierwszy filozof, który ostatecznie wyodrębnił prawo natury od praw świata przyrody i uczynił prawo natury normą postępowania; wyodrębniając prawo natury nadał mu charakter normy moralnej, która brzmi: „dobro należy czynić, zła należy unikać”;

Problem biurokracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Problem biurokracji. Biurokracja - system rządów, w którym zasadniczą rolę odgrywa administracyjny aparat urzędniczy - Mills twierdził, że do elity duchowej nie należy zaliczać inteligencji, a zwłaszcza urzędników, których nazywał „robotnikami w białych kołnierzykach”. Inteligencja wykonuje pracę m...

Procedury wpływu i Poznanie Boga - metodą nadprzyrodzoną - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Procedury wpływu influencja (wpływ) inklinacja (skłonność) impresja (przymus, konieczność) imaginacja (siła obrazowania) Wpływ otoczenia na człowieka - 1, 2, 3. Jest coraz bardziej przemożny. Influencja to zwykła współzależność, przy inkli...