Uniwersytet Łódzki - strona 289

Składniki prawa budżetowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

Na prawo budżetowe składają się: Budżet państwa, Pieniądze z unii, Budżet samorządów. Obowiązuje na egzaminie art.167 konstytucji, który zawiera kilka zasad. Art. 167. 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodac...

Ustawa o finansach publicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2289

Ustawa o finansach publicznych Przepisy ustawy, które nie będą obowiązywać: 1,2,3,4,7,8. Art.9 - wprowadza definicje sektora finansów publicznych i wskazuje jego 14 instytucji. Dług publiczny to suma zobowiązań jednostek sektora finansowego. Art.9 Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy wł...

Łańcuch epidemiologiczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4417

Łańcuch epidemiologiczny rezerwuar-wrota wyjścia-czynnik etiologiczny-sposób transmisji-wrota wejścia- -wrota wejścia-osoba wrażliwa-osoba do osoby i łańcuch się zamyka Źródło (rezerwuar) Wrota wyjścia - wydzieliny, wydaliny Czynnik et...

Źródła informacji o zdrowiu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Źródła informacji o zdrowiu Źródła informacji o zdrowiu populacji i ich wartość bezpośrednie: - Metoda reprezentatywna - Metoda wybranej grupy ludności - Badania skriningowe pośrednie: - dane demograficzne - dane o chorobach - informacje o czynnikach geograficznych, geologicznych itd. Inne...

Źródła zakażeń HIV - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Źródła zakażeń HIV i metody profilaktyki Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) - wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą ...

Źródło dioksan i skutki ekspozycji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Źródło dioksan i skutki ekspozycji Dioksyny zwiekszaja podatnosc ustroju na choroby bakteryjne, wirusowe, pasozytnicze, nowotworowe. - spalanie miejskich odpadow stalych, odpadow szpitalnych, odpadow nieorganicznych - wytapianie rud - palenie papierosow - pozary lasow - przy wytwarzaniu chlor...

Adaptacja i efekt jej zaniżenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Adaptacja i efekt jej zaniżenia adaptacja - przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu adaptacja - cecha dziedziczna i podlegająca rozwojowi; będąca wynikiem ...

Badanie skryningowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Badanie skryningowe metoda wczesnego wykrywania choroby u osób pozornie zdrowych „wykrywanie nierozpoznanej choroby lub wady za pomocą testów lub innych badań, które mogą być szybko przeprowadzone” - Amerykańska Komisja do Chorób Przewlekłych testy takie nie są w pełni diagnostyczne: wyróżniają o...

Higiena i epidemiologia, Biomonitoring - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Biomonitoring Biomonitoring - obserwacje, zazwyczaj długoterminowe, zmierzające do oceny stanu ekosystemu, rzadziej do oceny stanu czystości wybranych elementów środowiska przyrodniczego np. zanieczyszczeń wody i powietrza, na podstaw...

Cechy osobnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
 • Cechy osobnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Cechy osobnicze, które mogą być przyczyną zróżnicowania wrażliwości na działanie czynników zewnętrznych WIEK PŁEĆ HISTORIA MEDYCZNA(CHOROBY INFEKCYJNE) HISTORIA STRESU NEUROPSYCHOLOGICZNEGO POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POZIOM ODZYWIENIA HISTORIA ZATRUĆ HOBBY • styl życia 50% • warunki środo...