Uniwersytet Łódzki - strona 288

Zakres roszczenia o zachowek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Zakres roszczenia o zachowek Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia kieruje się do spadkobiercy. Zobowiązanym może być zarówno spadkobierca który sam również jest uprawniony do zachowku lub tak...

Zapis - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Zapis - rozporządzenie testamentowe, które zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego. W prawie polskim zapis rodzi jedynie skutki obligacyjne, a więc może polegać jedynie na uprawnieniu do żądania spełnienia określonego świadczenia mają...

Zasady wykonania zapisu - omówieniei

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Zasady wykonania zapisu - art. 971 k.c. - jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej - przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu - art. 970 k.c. - w braku odmiennej woli spadkod...

Agencje wykonawcze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

Agencje wykonawcze - Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Art.18 - 22 ustawy o finansach publicznych. Art.29 - Państwowy fundusz celowy Art.29 1. Państwow...

Cechy szczególne ustawy budżetowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3038

Cechy szczególne ustawy budżetowej: Ustawy budżetowej dotyczy zasada roczności - obowiązuje tylko jeden rok, tak zwany rok budżetowy. Formalny charakter ustawy budżetowej. Art.51 ust.1 UOFP - zamieszczenie wydatku w ustawie budżetowej nie stanowi dla osoby trzeciej a przede wszystkim dla obywateli ...

Ordynacja podatkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

Ordynacja podatkowa. Art.1 - cztery grupy, jakimi zajmuje się ordynacja - informacja podatkowe i tajemnica skarbowa są nieistotne. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. ...

Powstawanie zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Powstawanie zobowiązań podatkowych Dwie formy powstawania zobowiązań podatkowych: Z mocy prawa - samo obliczenie Występuje w podatku vat, w podatku akcyzowym, w obu podatkach dochodowych, w podatku od gier. Art.21§1 pkt.1 § 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z k...

Prawo finansowe - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

Prawo Finansowe Rozdział X Konstytucji, ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, ordynacja podatkowa w zakresie od 101 do 119. Prawo finansowe dzielimy na: Prawo budżetowe Prawo podatkowe - ordynacja podatkowa Art.216 ust.5 ...

Prawo podatkowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Prawo podatkowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa. Zwrócimy uwagę na przepisy 1 - 119 czyli będziemy mówić o zobowiązaniach podatkowych, jest to w pewnym sensie część ogólna. Art.1 - cztery równorzędne: Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3...

Procedura budżetowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Aleksander Grygorowicz
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Procedura budżetowa Przepisy dot. procedury budżetowej zaczynają się w art. 221 konstytucji. Art.221 Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych...