Uniwersytet Łódzki - strona 267

Kultura masowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

RÓŻNE ZJAWISKA I ZAKRESY KULTURY WSPÓŁCZESNEJ KULTURA MASOWA ↔ KULTURA ELITARNA Kultura masowa - ogół kulturalnych dóbr konsumpcyjnych do dyspozycji publiczności (ogółowi, dużej grupy) za pomocą masowego komunikowania w ramach cywilizacji technicznej (Friedmann). definicja opisowa, typologiczna, ...

M. Mauss `Szkic o darze` - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3948

M. Mauss `Szkic o darze` Obszary zainteresowania: -wymiany -tematyka śmierci, samobójstwa (zakłada, że człowiek może umrzeć, ze względu na pewne determinanty socjologiczne tj. wartości i normy) W kategoriach społecznych możemy wyróżnić kilka typów samobójstw: `Altruistyczne (wynika ze zbyt dużej...

Poglądy Morgana - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Morgan Rozwój wg Morgana odbywa się drogą powolnego gromadzenia doświadczeń. Dokonuje się dzięki odkryciom i wynalazkom, zapewniających zaspokojenie ludzkich potrzeb. Najważniejsze są 3 czynniki rozwoju: I - umiejętność mówienia, II - posługiwanie się narzędziami, III - powstanie i rozwój instytucj...

Poglądy Stewarda - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Steward ` Ewolucja wieloliniowa: ewolucja i proces' Ewolucja kulturowa a ewolucja biologiczna: biologiczna : przyjmuje, że wszystkie formy są ze sobą genetycznie powiązane ale ich rozwój jest zasadniczo od siebie niezależny, kulturowa: zakłada się, że występujące w rożnych

Poglądy White'a - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

White -Rozwój kultury- `Potrzeby człowieka jako zwierzęcia: - pożywienie, bezpieczeństwo w świecie ludzi i zwierząt, porozumienie ze światem zewnętrznym Kultura ` nie jest zdeterminowana przez człowieka, ale człowiek jest jej nośnikiem i warunkiem istnienia. `stanowi organizacje przedmiotów( nar...

Pojęcie kultury - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

POJĘCIE KULTURY Kultura - termin przybierający szerszy bądź węższy zakres; 1) całokształt dorobku ludzkości gromadzonego w ciągu jej dziejów, zarówno materialnego (ogół sił, środków i umiejętności o charakterze materialnym), jak duchowego (ogół osiągnięć w nauce, sztuce, moralności itp.); 2) poziom...

Strukturalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

STRUKTURALIZM Proces strukturyzacji - człowiek wytwarza mity, instytucje społeczne, cały świat w miarę jak go poznaje a tym samym wytwarza siebie `ludzkie społeczeństwo ukształtowane jest wg jakiegoś uprzednio istniejącego wzorca STRUKTURA ( Pagiet) zbiór elementów powiązanych ze sobą wzajemnymi r...

Umberto Eco - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Umberto Eco Model komunikatywny: Istnieje ŹRÓDŁO wydarzeń różne od NADAWCY, pojętego jako element, który na podstawie kodów wybiera elementy względne dla celów komunikacji, odrzucając inne zjawiska jest nadawcą informacji; Maszyna ani jako przekaźnik ani jako adresat nie podważa kodu. Istnieje KOD...

Sposoby reagowania na problemy międzynarodowe wg Garetha Evansa - omów...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

4 sposoby reagowania na problemy międzynarodowe wg Garetha Evansa: 1)    Budowanie pokoju 2)    Zachowanie pokoju 3)    Przywrócenie pokoju 4)    Wymuszenie pokoju   W ramach dyplomacji prewencyjnej- operacje pokojowe (wojskowe i cywilne). Nie sa statutowym instrumentem ONZ, wykształciły się w...