Uniwersytet Łódzki - strona 266

Zmiana treści stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1666

Zmiana treści stosunku pracy Chodzi o zmianę praw o obowiązków stron, czyli treści stosunku pracy. - zmiana normatywna - zmiana umownego stosunku pracy z mocy przepisów ustawowych, które weszły w życie w czasie trwania stosunku pracy - zmiana z mocy prawa; Jeżeli przepisy nowej ustawy są korzystn...

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników Oprócz zwolnień grupowych ustawa w art. 10 reguluje indywidualne zwolnienia z pracy przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników ( tzn. zwolnienia, których liczba w okresie nieprzekra...

Co to jest teoria i ewolucjonizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 203
Wyświetleń: 651

TEORIA pewna hipoteza, która oferuje rozstrzygnięcie pewnego problemu opis nie wyjaśnienie uniwersalna w przypadku nauk empirycznych, przyrodniczych jest formą wiedzy i opiera się o nią spekulatywna, interdyscyplinarna `Culler: teoria ...

De Seussure - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

De Seussure Język: `ludzki świat to świat języka `społeczny wtór zdolności mowy `jest częścią społeczną mowy, człowiek, który nie może mówić, może znać język `ma naturę jednorodną ` jest zarówno czymś zmiennym jak i niezmiennym, najszybciej zmianie ulega słownictwo, natomiast poziom gramatyczn...

F. Boas - cele badań antropologicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1162

F. Boas - cele badań antropologicznych Antropologia - nauka o człowieku , filozofia człowieka. Boas był zwolennikiem poglądu, że badanie kultury jest niemożliwe bez uwzględnienia kontekstów historycznych `Przedmiotem badań antropologii jest próba zrozumienia kolejnych kroków biologicznych, psycho...

Kontestacja w kontrkulturze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

KONTESTACJA W KONTRKULTURZE lata 60. XX wieku poziom rozwoju cywilizacyjnego w USA już bardzo wysoki dostrzeżenie przez młodych bardzo istotnych kwestii natury społecznej dotyczącej politycznego etosu technokracja w wysoko rozwiniętych krajach refleksja, czy celem powinno być gromadzenie dóbr mat...

Kontrkultura a kultura alternatywna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

KONTRKULTURA A KULTURA ALTERNATYWNA KONTRKULTURA KULTURA ALTERNATYWNA pewna kontynuacja kontrkultury główne hasło: zniszczenie i zastąpienie przez własne środki tego, co otacza, tj, kultury oficjalnej hasło: nie niszczyć, ale tworzyć w ramach tego, co zostało zastane cichsza niż kontrkultura ...

Kontrkultura - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

KONTRKULTURA Termin - 1969, Teodor Roszak, antropolog, teoretyk kultury, jej życzliwy obserwator zakresy terminu kontrkultura przyjęte przez Aldonę Jodłowską: wszystkie zjawiska o charakterze kontestacyjnym (gł. USA, Europa Zachodnia) - ruc...

Kultura jako źródło cierpień - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1281

Kultura jako źródło cierpień Poczucie oceaniczności - poczucie bezgraniczności Życie jest dla nas zbyt ciężkie, przynosi nam zbyt wiele rozczarowań - aby je znieść potrzebujemy szeregu środków uśmierzających. Istnieją trzy rodzaje tych środków: Potężne sposoby odwracania naszej uwagi, które pozwal...

Kultura ludowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

KULTURA LUDOWA Nie należy mylić kultury ludowej z folklorem. folklor jest pojęciem związanym z komunikowaniem słownym, symbolicznym teksty znaczące - opowiadania, bajki, anegdoty... - zawarte w zbiorowej pamięci Wyznaczniki kultury ludowej: w...