Uniwersytet Łódzki - strona 263

Pracownicze związki zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Pracownicze związki zawodowe Rys historyczny polski W odrodzonej Polsce prawo zrzeszania się w związki zawodowe gwarantowały pracownikom obydwie konstytucje - marcowa z 1921r. i kwietniowa z 1935r. Międzywojenny polski ruch związkowy charakteryzował się pluralizmem i silnym powiązaniem z partiami p...

Prawo pracy jako gałąź prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

Prawo pracy jako gałąź prawa Kryterium metody regulacji: - cywilnoprawna (charakterystyczna dla prawa prywatnego), - administracyjnoprawna (dla prawa publicznego). Prawo pracy stanowi odrębną gałąź prawa. Nazwą tą określa się w prawoznawstwie ogół norm wyodrębnionych z całości systemu prawa prze...

Prawo pracy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Prawo pracy Unii Europejskiej Europejskie prawo pracy stanowi wyodrębnioną według kryterium przedmiotowego (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy) część (gałąź) prawa Unii Europejskiej. Normy tego prawa zawarte są w aktach prawa...

Prawo pracy w Radzie Europy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Prawo pracy w Radzie Europy - W 1991r. Polska przystąpiła do Rady Europy - akty uchwalone przez Radę Europy mają charakter regionalny. Najważniejsza z nich to Europejska Karta Społeczna (EKS) sporządzona w Turynie18.10.1961r. z...

Specyficzne źródła prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3157

Specyficzne źródła prawa pracy Występują wyłącznie w pr. pracy. Mowa jest tu głównie o postanowieniach ze względu na ich zbliżony do umowy tryb ich stanowienia. Zaliczamy tu konstrukcje takie jak: układy zbiorowe pracy ( zakładowe i ponadzakładowe) inne porozumienia zbiorowe oparte na ustawie a...

Stosunek pracy z mianowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Stosunek pracy z mianowania nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach (art.76 k.p.) Istotne cechy mianowania: stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w nominacji, a jeśli terminu nie określono- z dniem doręczenia osobie mianowanej tego aktu; ...

Stosunek pracy z powołania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Stosunek pracy z powołania nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach ( art. 68 § 1 k.p.) Art. 68 k.p. nie ograniczył stosowania powołania tylko do państwowych jednostek organizacyjnych, więc może ono dotyczyć także stanowisk kierowniczych ...

Stosunek pracy z wyboru - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Stosunek pracy z wyboru Stosunek pracy z wyboru- art.73§ 1k.p. - nawiązanie stosunku pracy następuje z wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Akt wyboru jako sposób nawiązania stosunku pracy odnosi się do: w niektórych organach i urzędach samorządu tery...

Strajk - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Strajk Strajk jest ostatecznym środkiem, który strona pracownicza może zastosować w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Konstytucja RP w art. 59 ust. 1 uznaje prawo związków zawodowych do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pr...

Strony układów zbiorowych pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

Strony układów zbiorowych pracy (zdolność układowa) Strona układu zbiorowego pracy- podmiot lub grupa podmiotów, które reprezentują interesy pracowników (głównie