Uniwersytet Łódzki - strona 259

Deflacja, PKB, PNB, siła nabywcza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Deflacja:  ograniczenie podaży pieniądza na rynku powodujące wzrost siły nabywczej pieniądza. Potoczne określenie spadku przeciętnego poziomu cen, sytuacji, kiedy za tę samą ilość pieniędzy kupić można coraz więcej dóbr: towarów i usług. Przeciwie...

Formy działania na rynku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Formy działania na rynku na rynku międzynarodowym z zaangażowaniem kapitału Spółki mieszane typu joint ventures Joint venture, jako kapitałowa forma działania rynku zagranicznym polega ona utworzeniu firmy z  udziałem niezależnego partnera zagranicznego. Partnerzy wnoszą do spółki aporty rzeczowe,...

Human Development Index, Bieda - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

Human Development Index wskaźnik rozwoju społecznego (wskaźnik rozwoju ludzkiego) to syntetyczny miernik (bierze pod uwagę kilka czynników), opisujący efekty w zakresie społeczno - ekonomicznym rozwojów poszczególnych państw na jego poziom ma wpływ: długość życia, poziom edukacji, poziom

Korygowanie działań mechanizmów rynku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

KORYGOWANIE DZIAŁAŃ MECHANIZMÓW RYNKU SŁABOŚĆ „NIEWIDZIALNEJ RĘKI RYNKU” INTERWENCJA PAŃSTWA PRZYKŁADY DZIAŁAŃ POLITYKI NIEEFEKTYWNOŚĆ - Monopole, niedoskonała konkurencja Interwencja na rynku Ustawodawstwo antymonopolowe, decyzje urzędów antymonopolowych - Koszty zewnętrzne (społeczne) np. po...

Paradoks Veblena i Giffena, Krzywa Lorenza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3458

Paradoks Veblena: dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. Posiadanie takich dóbr jest środkiem dowartościowania się, dlatego popyt na nie jest...

Polityka pieniężna, funkcje banku centralnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

POLITYKA PIENIĘŻNA (MONETARNA): całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarczych w pieniądze i kredyt w celu regulowania wielkości podaży pieniądza. Polityka pieniężna #

Prawo Wagnera - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bywalec
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2079

PRAWO WAGNERA Prawo wzrastających wydatków publicznych (potrzeby publiczne rosną szybciej od potrzeb indywidualnych) DOBRA PUBLICZNE I PRYWATNE Publiczne Niekonkurencyjność Niewykluczalność Nieodmawialność (przymus konsumpcji np. wojsko, szczepienie obowiązkowe) Publiczne finansowanie (przez ...

Rodki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Środki prawne służące łagodzeniu skutków zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników Takie rozwiązanie stos. pracy stanowi przesłankę do nabycia przez zwolnionego pracownika uprawnień określonych w omawianej ustawie, a także podstawę pewnych preferencji na gruncie przepisów niektórych innych ust...

Świadectwo pracy - treść, zasady wydawania i prostowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Świadectwo pracy - treść, zasady wydawania i prostowania Z mocy art. 97 § l k.p. każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić i dostarczyć pracownikowi świadectwo w sytuacji, gdy ustanie między nimi stosunek pracy. Nie są świadectwami pracy z...

Administracyjne stosunki prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Administracyjne stosunki prawa pracy Wszystkim kryteriom stosunku pracy, określonym w art.22 k.p., odpowiadają stosunki prawne, w jakich pozostają ze swymi formacjami bądź urzędami żołnierze zawodowi, policjanci oraz funkcjonariusze