Uniwersytet Łódzki - strona 258

Ujęcia tradycyjne behawioryzm - Kwestie metodologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Ujęcia tradycyjne behawioryzm Kwestie metodologiczne Czy stosunki międzynarodowe można badać za pomocą obiektywnych metod naukowych? Na ile uzasadnione są główne założenia dotyczące rzeczywistości politycznej, na której opiera się neoreal...

Ujęcie tradycyjne - Pozytywizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Pozytywizm pozytywizm w SM jest bezsprzecznie dziedzictwem behawioryzmu - wykorzystuje większość założeń i postaw behawioryzmu, choć zwykle w sposób bardziej wyrafinowany celem jest dostrzeżenie pewnych prawidłowości i schematów, które mogą wyjaśnić, odpowiednio stosując właściwą metodologię zakła...

Uznane głosy vs podejścia alternatywne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

VI debata uznane głosy vs podejścia alternatywne Czwarta wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych UZNANE GŁOSY PODEJŚCIA ALTERNATYWNE -liberalizm/neoliberalizm -metodologie postpozytywistyczne -realizm/neorealizm -zagadnienia postpozytywistyczne -szkoła

Zależności w ramach gospodarki światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

zależności w ramach gospodarki światowej hierarchia państwa rdzenia: niektóre odgrywają rolę hegemonów dominujące siły militarne zdolne do posłużenia się siłą w celu zmuszenia innych do zaakceptowania reguł gry mogą narzucać pewne praktyki instytucjonalna i są zdolne do zdominowania międzynarod...

Robert Cox i teoria hegemonicznej stabilności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1624

Robert Cox → ściśle związany ze współczesnym marksizmem, dokonał analizy hegemonii Stanów Zjednoczonych. Istnieje pewien zbiór czynników (struktur historycznych): zasoby materialne, poszczególne idee demokracji, wolności oraz instytucje które są ...

III debata liberalizm - realizm vs neomarksizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

III debata liberalizm/realizm vs neomarksizm Trzecia wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych PODEJŚCIA NEOMARKSIZM TRADYCYJNE → liberalizm/neoliberalizm → światowy system kapitalistyczny → realizm/neorealizm → zależność → zacofanie gospodarcze (niedorozwój) Międzynarodowa ekono...

Realizm klasyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393

Realizm klasyczny Tukidydes → przeznaczenie polityczne, konieczność i bezpieczeństwo, przetrwanie polityczne, bezpieczeństwo. Machiavelli → zręczność polityczna, sposobność i bezpieczeństwo, przetrwanie polityczne, cnota obywatelska. Hobbes → wola polityczna, dylemat bezpieczeństwa, przetrwanie p...

Realizm strategiczny i neorealny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2121

REALIZM STRATEGICZNY I NEOREALNY Współczesne interpretacje realizmu. Reinterpretacja realizmu przełom lat 50. i 60. XX wieku → rewolucja behawioralna i pretensje pozytywistyczne zwrot ku w pełni empirycznemu traktowaniu SM i odejście od subiektywnej (a więc nienaukowej) analizy o charakterze norm...

Różne odmiany liberalizmów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

LIBERALIZM SOCJOLOGICZNY „Jak najmniej stosunków między rządami, jak najwięcej powiązań między narodami świata” - Richard Cobden. SM nie ograniczają się jedynie do stosunków między państwami, ale obejmują także stosunki ponadnarodowe, czyli relacje pomiędzy ludźmi, grupami i organizacjami pochodzą...

Zależności w ramach gospodarki światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teorie stosunków międzynarodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

zależności w ramach gospodarki światowej hierarchia państwa rdzenia: niektóre odgrywają rolę hegemonów dominujące siły militarne zdolne do posłużenia się siłą w celu zmuszenia innych do zaakceptowania reguł gry mogą narzucać pewne praktyki instytucjonalna i są zdolne do zdominowania międzynarod...