Uniwersytet Łódzki - strona 257

Realizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

REALIZM Podstawowe założenia realizmu Pesymistyczna wizja natury ludzkiej. Przekonanie, że stosunki międzynarodowe maja charakter konfliktowy, a konflikty międzynarodowe rozwiązuje się ostatecznie za pomocą wojny. Wielki respekt dla wartości

Siła - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

SIŁA Państwa wykorzystują siłę w relacjach z innymi państwami oraz podmiotami wewnętrznymi siła jest wielowymiarowa i istnieją różne jej rodzaje. Wynik relacji sił - czy i w jakim stopniu siła zostanie użyta lub nadużyta - jest określona po części przez potencjał siły każdej ze stron. Wedle poglą...

Socjologia historyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

Socjologia historyczna Głównym celem tego podejścia jest zainteresowanie sposobami w jaki społeczeństwa rozwijają się na przestrzeni historii.  Historyczna socjologia zajmuje się ukrytymi strukturami, które kształtują instytucje i organizacje w ramach których funkcjonują społeczeństwa ludzkie....

Teoria stosunków międzynarodowych - spis zagadnień na test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 763

Test wielokrotnego wyboru ok. 40 pytań pierwsze 5 pytan decyduje (pytania podstawowe). Ważne ; Metodologia i merytoryka - Różnica między wyjaśnieniem i rozumieniu-które terorie lacza się z jakimi metodologiami. - Plan wykladów: Wprowadzenie do smn, zag. Def , rozw dyscypliny - Uczestnicy smn...

Społeczny konstruktywizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

Społeczny konstruktywizm Konstruktywiści są zainteresowani świadomością ludzką i jej miejscem w polityce. Podobnie jak teoretycy krytyczni i postmoderniści, twierdzą, że nie istnieje zewnętrzna, obiektywna rzeczywistość społeczna jako taka.

System jednobiegunowy i dwubiegunowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2065

System jednobiegunowy(polaryzacja) Tylko jedno państwo lub grupa państw wywiera wpływ na system międzynarodowy. Zwolennicy systemu jednobiegunowego twierdzą, że jest on najbardziej stabilny. Państwa hegemoniczne są gotowe płacić cenę jednostronnego w razie konieczności egzekwowania norm, aby w te...

Teoria międzynarodowa w latach 90tych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Teoria międzynarodowa w latach 90tych Racjonalizm (Neorealizm, Neoliberalizm) → Społeczny konstruktywizm → Reflektywizm (Postmodernizm, Teoria feministyczna, Teoria normatywna , Teoria kr...

Teoria normatywna i feminizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Teoria normatywna Problemy z pozytywizmem:  Jest to bardzo wąska definicja tego, czym jest polityka. Zdefiniowanie sfery politycznej jako ograniczonej do domeny empirycznej jest posunięciem bardzo ograniczającym - jeśli jedyne co możemy robić, to dyskutować o tym, jak rzeczy się dzieją a nie ...

Teoria stosunków międzynarodowych - Test - druga wersja

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1757

Druga debata w ramach SM… -Behawioryzm-tradycjonalizm 2. Neoreazlizm koncentruje się na zagadnieniach… -Struktury międzynarodowej 3. Mianem tradycji optymistycznej -liberalizm 4. Państwowość empiryczna dotyczy.. -Strefy skutecznej działalności instytucji państwowych 5. Zagadnienie niedorozwo...

Teoria stosunków międzynarodowych - Test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2632

Druga debata w ramach teorii międzynarodowych rozegrała się pomiędzy: Liberalizmem a realizmem Neoliberalizmem a neopozytywizmem Podejściami tradycyjnymi a behawioryzmem Pozytywizmem a behawioryzmem Podejściem tradycyjnym a podejściem alternatywnym Neorealizm koncentruje się na zagadnieniach: ...