Uniwersytet Łódzki - strona 256

podejścia tradycyjne vs behawioryzm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1449

II debata podejścia tradycyjne vs behawioryzm Druga wielka debata w dziedzinie stosunków międzynarodowych PODEJŚCIA ODPOWIEDŹ TRADYCYJNE BEHAWIORYZMU Akcent: Akcent: ZROZUMIENIE WYJAŚNIANIE → normy i wartości → hipoteza → osąd → gromadzenie danych → wiedza historyczna → wiedza naukowa → te...

Instytucjonalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

INSTYTUCJONALIZM porażka Ligi Narodów konieczność zastąpienia Ligi Narodów inną organizacją międzynarodową odpowiedzialną za utrzymywanie pokoju zmiana klasycznego modelu bezpieczeństwa międzynarodowego David Mitrany Przekonanie, że istni...

Liberalizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1190

LIBERALIZM Korzenie liberalizmu Narodziny nowoczesnego państwa konstytucyjnego Modernizacja jako proces Współpraca między państwami Liberalizm klasyczny Przedmiot zainteresowania: wolność współpraca Locke (państwo konstytucyjne) pokój → Bentham...

Marksizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

MARKSIZM państwa nie są autonomiczne, jako że kierują się interesami klasy rządzącej SM trzeba postrzegać w kategoriach ekonomicznej walki klasowej między klasami burżuazji różnych państw kapitalizm nieustannie dąży do ekspansji, poszukując nowych rynków ekspansja kapitalizmu jest zawsze nierównom...

Michael Mann - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Michael Mann Apekty władzy  Dystrybutywna władza to władza aktora a) nad b) (jeśli a) zdobywa władzę, to zawsze kosztem b), w tym sensie władza ma charakter skończony). Władza kolektywna z kolei to władza łączna kilku aktorów (tj. Np. Wspólnie rozumiana władza a) i b) użyta w celu opanowania/ ...

Odmiany realizmów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Hans Morgenthau - realizm współczesny polityka wyrasta ze stałej i niezmiennej natury ludzkiej (egocentryzm) dbanie o własny interes jest podstawową cechą natury ludzkiej, a polityka...

Państwo a bezpieczeństwo - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

państwo a bezpieczeństwo naród - narody stają się uczestnikami stosunków międzynarodowych, gdy podejmują działania dążące do stworzenia państwa. Z chwilą osiągnięcia tego celu przestają nimi być, bowiem przejmuje tę rolę nowoutworzone państwo organizacje międzyrządowe org. powszechne i wszechstro...

Państwo - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Państwo → suwerenne organizacja terytorialna polityczna, składająca się z 3 elementów: ludności, terytorium, władzy suwerennej. Państwo powstaje wówczas, gdy nad określonym terytorium zamieszkującą je ludnością tworzy się władza suwerenna,...

Podejście systemowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Podejście systemowe Podejście systemowe implikuje dynamikę przekształceń w środowisku międzynarodowym, a więc proces, redystrybucję władzy w systemie oraz zmianę jego struktury wewnętrznej. Wartością analityczną zatem staje się „zmiana” w środowisku międzynarodowym. Jest związane z pozytywizmem Z...

Postmodernizm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1085

Postmodernizm Dwa tematy postmodernizmu: relacja między władzą i wiedzą strategie tekstualne * metanarracja i zaprzeczenie wszelkim metanarracjom *dyskurs *język performatywny Władza i wiedza - Michel Foucault Genealogia → nie istnieje coś takiego jak prawda, jedynie można mówić o reżimach p...