Uniwersytet Łódzki - strona 249

Wykład - Udział lekarza stomatologa w edukacji prozdrowotnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Udział lekarza stomatologa w edukacji prozdrowotnej WHO - 1946 r. ZDROWIE - jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa. Tak scharakteryzowane zdrowie jest kontinium cech pozytywnych i negatywnych. Europejskie biuro WHO - 1984 r...

Wykład - Wydatki na publiczny sektor ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

WYDATKI NA PUBLICZNY SEKTOR OCHRONY ZDROWIA (PKB) - 2001 R. 3,9% 10% Służba zdrowia Skandynawia (500 - 600 zł/osobę/rok) Ok. 20 PLN na opiekę stomatologiczną (na EU ok. 2000 USD sektor publiczny) Uwarunkowania systemowe niskiego stanu zdrow...

Wykład - Zanieczyszczenia chemiczne najczęściej występujące w żywności...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Zanieczyszczenia chemiczne najczęściej występujące w żywności Azotany i azotyny Pierwiastki śladowe (w tym metale ciężkie) -Pb, Cd Pestycydy Leki weterynaryjne Detergenty i środki myjące Do najbardziej toksycznych zanieczyszczeń żywności ze względu na właściwości fizyko-chemiczne zalicza się: ...

Wykład - Zasady i strategia promocji zdrowia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

ZASADY I STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA Promocja zdrowia * skupia się na wszystkich grupach populacyjnych a nie tylko ludności zagrożonej określoną chorobą. * oddziałuje na uwarunkowania i podstawowe czynniki zwiększające potencjał zdrowotny. * łączy różne, ale uzupełniające się metody skierowane pr...

Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1295

Zakażenia w opiece zdrowotnej Definicje Zakażenie Szpitalne każde zakażenie związane z pobytem w zakładzie opieki zdrowotnej (udzielającym całodziennych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych) albo pracą wykonawczą w tym zakładzie (personel) zakażenie, którego okres wylęgania rozpoczął się po pr...

Sposoby leczenia złamań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach
 • Pediatria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Sposoby leczenia złamań Pierwsza pomoc w przypadku złamania polega na unieruchomieniu kości na czas transportu (w przypadku złamania trzonu należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy) oraz podaniu leków przeciwbólowych. Leczenie złamań u dzieci jest z wyboru zachowawcze: łatwiej nastawić niż u doros...

Urazy czaszkowo-mózgowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach
 • Pediatria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Urazy czaszkowo-mózgowe Urazy czaszki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Najwięcej urazów czaszki występuje między 2 a 10 rokiem życia. Wśród przyczyn dominują upadki z wysokości (36%) oraz

Urazy porodowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach
 • Pediatria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

URAZY PORODOWE Urazy porodowe występują wskutek utrudnionej akcji porodowej (niewspółmierność porodowa, ręczne wydobycie płodu, poród kleszczowy). W dobie prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej powinny należeć do rzadkości. Najczęstszymi urazami porodowymi są: złamania obojczyka złamania tr...

Urazy układu kostno-stawowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach
 • Pediatria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

URAZY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO Urazy układu kostno-stawowego stanowią powód około 25% przyjęć dzieci do oddziałów chirurgiczno-urazowych. W ostatnich latach ilość urazów u dzieci zwiększa się z powodu gwałtownego rozwoju motoryzacji. Najczęstsze przyczyny uszkodzenia kości u dzieci to: upadek jedn...