Uniwersytet Łódzki - strona 244

Techniki immunologiczne - Test limfocytotoksyczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 63
Wyświetleń: 5334

TEST LIMFOCYTOTOKSYCZNY zasada: oparta jest na zjawisku niszczenia komórek docelowych (limfocytów) w obecności swoistych przeciwciał, skierowanych przeciwko antygenom powierzchniowym tych komórek, oraz dopełniacza przebieg reakcji dwuetapowy: reakcja wiązania swoistych przeciwciał z determinantami...

Techniki immunologiczne - Test mikrolimfocytotoksyczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

TEST MIKROLIMFOCYTOTOKSYCZNY jest to modyfikacja testu cytotoksycznego opracowana przez Terasaki i McClellenda przygotowanie do testu: zawiesiny limfocytów pacjenta izolowanych z krwi obwodowej (w przypadku konieczności określenia antygenów zgodności tkankowej klasy II do badać należy uzyskać zawi...

Techniki immunologiczne - Test probówkowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

TEST PROBÓWKOWY wykonanie: do szeregu probówek dodaje się kolejne rozcieńczenia badanej surowicy i wzorcowy roztwór streptolizyny O (w stałym stężeniu); po 15-minutowej inkubacji w temperaturze 37ºC do każdej probówki dodaje się taką samą objętoś...

Wykład - metody oceny degranulacji bazofilów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1274

METODY OCENY DEGRANULACJI BAZOFILÓW najpopularniejsze metody: morfologiczna wg Benweniste - bazofile uzyskuje się z krwi żylnej pobranej na EDTA przez odwirowanie, zebranie kożuszka leukocytarnego,

Wykład - metody z zastosowaniem immunoabsorbentów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

METODY Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOADSORBENTÓW immunoadsorbentami są: kulki szklane, kulki plastikowe, cząstki agarozy, cząstki sepharozy, cząstki poliakrylamidu opłaszczone przeciwciałami skierowanymi przeciwko antygenom powierzchniowym danej populacji komórek (mogą też mieć postać polistyrenowych płyte...

Techniki oceny funkcjonowania komórek - test Cast-Elisa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

TEST CAST-ELISA test ten służy do oceny uwalniania leukotrienów siarczkowych syntetyzowanych w leukocytach krwi obwodowej pod wpływem swoistego alergenu lub innych czynników istotnymi mediatorami, generowanymi w wyniku zadziałania określonego bodźca są leukotrieny (dawniej określane jako wolno rea...