Uniwersytet Łódzki - strona 243

Odpowiedź transplantacyjna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

SKŁADOWA KOMÓRKOWA ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ • w nacieku przeszczepu stwierdza się limfocyty T, makrofagi, granulocyty, komórki tuczne i plazmocyty, • limfocyty T stanowią tylko 1% komórek nacieku !!! a) limfocyty Tc • pobudzane IL-2, IL-...

Płód jako przeszczep alleogeniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Płód jako przeszczep alleogeniczny Jedna z pierwszych koncepcji - Medwar, 1953r: Semiallogeniczny płód jest zdolny przetrwać w organizmie matki dzięki: - Anatomicznie oddzielenie płodu i matki co powoduje „niewidoczność” Ag płodowych dla matczynego układu odpornościowego - Zahamowanie czynności m...

Przeciwciała przeciwplemnikowe (ASA) - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

Przeciwciała przeciwplemnikowe (ASA) Tolerancja wobec autoantygenów plemnikowych: - antygeny zróżnicowanych plemników pojawiają się w okresie pokwitania (11 - 13 r.ż.) Zabezpieczenie przed rozpoznaniem przez układ odpornościowy: - bariera anatomiczna krew - jądro - bariera fizjologiczna - aktyw...

Przeciwciała - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2219

Czym są przeciwciała? - białka swoiste wobec antygenu, wytwarzane przez komórki plazmatyczne - należą do nadrodziny immunoglobulin - krążą we krwi i chłonce - tworzą BCR (IgM i IgD) - wiążą patogenny i ich toksyny w przestrzeni zewnątrzkomórkowej - gigantyczny repertuar Ab - wydzielnicza forma...

Przewód pokarmowy i błony śluzowe gruczołu sutkowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

FIZJOLOGICZNA MIKROFLORA PRZEWODU POKARMOWEGO O szczególnym znaczeniu w przewodzie pokarmowym i drogach rodnych. W dolnych drogach oddechowych mikroorganizmy spotyka się wyjątkowo. Fizjologiczna flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym zabezpiecza ustrój przed rozwojem bakterii patogennych na drod...

Receptory i interleukiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Receptory i interleukiny Receptory immunoglobulinopodobne: W części zewnątrzkomórkowej posiadają charakterystyczne domeny o strukturze zbliżonej do immunoglobin Receptory dla hematopoetyn: W odcinku zewnątrzkomórkowym posiadają dwa rodzaje domen: - zawierają 4 konserwatywne cysteiny w charakter...

Receptory i komórki tuczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Receptory i komórki tuczne Receptory dla cząsteczek PAMP - receptory rozpoznające wzorce PRR - receptory wydzielnicze - opsoniny białko wiążące mannozę, kolektyny (białka sulfaktantu A i D) składniki układu dopełniacza - receptory powierzchniowe uczestniczące w

Techniki immunologiczne - Odczyn wiązania dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2457

TEMAT: Techniki immunologiczne ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA (OWD) zasada: odczyn oparty jest na zjawisku hemolizy immunologicznej, tj. lizy erytrocytów spowodowanej przez związanie dopełniacza przez kompleks antygen na błonie erytrocytu (naturalnie...

Techniki immunologiczne - Oznaczanie antystreptolizyny (odczyn ASO) - ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

OZNACZANIE ANTYSTREPTOLIZYNY O (ODCZYN ASO) Antystreptolizyna O jest przeciwciałem wytwarzanym w organizmie w odpowiedzi na zakażenie paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A. Jest ona swoiście skierowana przeciwko streptolizynie O (SO) - hemolizynie produkowanej przez te

Techniki immunologiczne - Test lateksowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

TEST LATEKSOWY w teście tym wykorzystuje się gotowy odczynnik lateksowy - zawiesinę cząstek lateksu opłaszczonych oczyszczoną streptolizyną O uzyskiwaną z czystej hodowli paciorkowców beta-hem...