Uniwersytet Łódzki - strona 242

Immunologiczne przyczyny utrat ciąży - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Immunologiczne przyczyny utrat ciąży 1) Obecność w surowicy kobiet autoprzeciwciał - Antyfosfolipidowe (APL) - Przeciwjądrowe - Przeciwtarczycowe - Przeciwłożyskowe Działanie przeciwciał antyfosfolipidowych - Zaburzają tworzenie się prawidłowego łożyska - Powodują wewnątrzmaciczne zahamowani...

Infekcje wirusowe i bakteryjne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Infekcje wirusowe i bakteryjne Objawy i cechy charakterystyczne dla ogólnoustrojowej infekcji bakteryjnej: - gorączka - dreszcze - hiperwentylacja - hipotermia - zmiany skórne - zaburzenia świadomości Odporność na infekcje wirusowe: Obron...

Interferony - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Interferony Czynniki humoralne w odporności nieswoistej: 1. przeciwciało i dopełniacz - (obecne w normalnej surowicy -przeciwciało jest indukowane przez niewykrywalne klinicznie infekcje i immunogenne składniki pożywienia) • bakterioliza • warstwa zewnętrzna bakterii - lipobiałkowa i liposachary...

Komórki limfocytarne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2177

Komórki limfocytarne - uczestniczące w odporności nieswoistej komórki NK - naturalne komórki zabijające naturalnie występujące limfocytycytotoksyczne w ilości 10-15% limfocytów krwi obwodowej Funkcje: • cytotoksyczność wobec kk. nowotworowych i zainfekowanych wirusem komórek autologicznych • odp...

Limfocyty układu pokarmowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

LIMFOCYTY ŚRÓDNABŁONKOWE UKŁADU POKARMOWEGO • zwykle poniżej komórek nabłonka jelitowego. • ich migracja wyżej zależy od interakcji integrynyαEβ7 /molekuły CD103/ z kadhedryną E enterocytów, • w 80% limfocyty T, często o

Limfocyty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

Limfocyty Główna funkcja komórek zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną - limfocyty B - rozpoznanie antygenu i produkcja przeciwciał - plazmocyty - produkcja przeciwciał - limfocyty Th - pomoc w odpowiedzi immunologicznej, produkcja cytok...

Mediatory - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Mediatory zapalenia Składowe reakcji zapalnej: Komórki - umiejscowienie np. śródbłonka - wędrujące np. PMNs Mediatory - wiele substancji powstających w ustroju Układ odpornościowy - odpowiedz nieswoista - odpowiedź nabyta Teoria chemiczna zapalenia Substancje chemiczne nazywane mediatoram...

Niszczenie wewnątrzkomórkowe i defensyny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1540

Niszczenie wewnątrzkomórkowe i defensyny Niszczenie wewnątrzkomórkowe Typy ziarnistości lizosomalnych neutofili: • ziarnistość pierwotna - (azurofilne)- enzymy hydrolityczne, mieloperoksydazę, proteazy obojętne, białka zasadowe bogate w argininę

Odporność nieswoista (wrodzona) - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Odporność nieswoista (wrodzona) Czynniki mechaniczne: · skóra- bariera fizyczna, wydzieliny zawierające kwasy tłuszczowe · układ oddechowy - zawirowania powietrza i włosy w nosie, ruchy rzęsek,kaszel kichanie · przewód pokarmowy- niskie pH żoł...

Odporność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

ODPORNOŚĆ: 1. Wrodzona (nieswoista): - bariery fizyczne i chemiczne - dopełniacz - komórki NK - fagocyty (neutrofile, makrofagi) - eozynofile - komórki tuczne - lizozym - białka ostrej fazy -