Uniwersytet Łódzki - strona 236

Ważność i skuteczność czynności prawnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Ważność czynności prawnych: Podmiot musi mieć zdolność do czynności prawnych Oświadczenie woli musi być złożone prawidłowo i musi zawierać essentialia Treść czynności musi być zgodna z prawem i obyczjami Formalizm lub jego brak Tylko ważne czynności prawne wywierały pełne skutki prawne. I Jeśl...

Wady oświadczenia woli - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Wady oświadczenia woli: Wola jest to wewnętrzne przekonanie każdego człowieka. Aby doszło to zaistnienia czynności prawnej musi dojść do jej oświadczenia czyli musi ona zostać wyrażona na zewnątrz. Wady oświadczenia woli powstają wówczas gdy brak jest zgodności pomiędzy wolą i oświadczeniem. Powod...

Wykład - Arystoteles i jego poglądy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 616

ARYSTOTELES (384 - 322 r. p.n.e.) Wstąpił do platońskiej Akademii Swoisty typ umysłowości Arystotelesa = połączenie (empiryzm, wiedza przyrodniczo-lekarska od ojca + platonizm) 343-2 - powołany przez Filipa Macedońskiego na nauczyciela Aleksan...

Bacon i jego poglądy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1302

Bacon zauważył, że człowiek poznając jakąś prawdę o prawach rządzących światem jest stronniczy. Jego umysł podlega pewnym deformacjom, złudzeniom. Deformacje te nazwał idolami. Są 4 rodzaje idoli: idole plemienia, idole jaskini, idole rynku, idole ...

Wykład - Berkley i jego poglądy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

BERKLEY (1685 - 1753) Irlandczyk ur. w Dublinie Walczył z ateizmem i liberalizmem religijnym; był w celach misjonarskich w Rhode Island 1729-31; od 1734 był biskupem. Poprzednicy: pierwotnie jego poglądy należały do empirycznego prądu filozofii ...

Wykład - Drugi okres filozofii greckiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (Tatarkiewicz s. 80) OKRES KLASYCZY Poł. V-IV wiek p.n.e. Umysłowość grecka wyzbywa się początkowej pierwotności i naiwności. Przedmiotem zainteresowań w miejsce przyrody staje się człowiek i jego dzieła. Z tego ...

Wykład - Uczniowie Sofistów i Sokratesa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA Połączenie filozofii Sokratesa i Sofistów z Protagorasem na czele: Antystenes Arystyp W teoretycznej filozofii byli całkowicie wierni Protagorasowi i jego relatywizmowi, zaś pod wpływem Sokratesa - rozwinęli w etyce dwie skrajne teorie: hedonizmu - cyrenaicy, teorię...

Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W ZNACZENIU FORMALNYM Aby lepiej zrozumieć, co kryje się pod pojęciem „źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym”, zacznijmy od czegoś bliższego codziennemu doświadczeniu. Otóż wyjaśnijmy, co mamy na myśli mówiąc o źródłach prawa krajowego w znaczeniu formaln...

Akt międzynarodowo bezprawny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

AKT MIĘDZYNARODOWO BEZPRAWNY Międzynarodowo bezprawny akt danego państwa to taki akt, który: 1. może być temu państwu przypisany, oraz 2. stanowi naruszenie międzynarodowego zobowiązania tego państwa. Przypisanie aktu: Państwo to zjawisko złożone, stanowiące konglomerat czterech podstawowych ...