Uniwersytet Łódzki - strona 219

Przedmiot leksykologii i działy leksykologii - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2618

Przedmiot leksykologii. Leksykologia a leksykografia. Stosunek leksykologii do innych działów językoznawstwa. Pojęcie systemu otwartego i zamkniętego. Leksykologia - to nauka o słownictwie; bada znaczenie wyrazów i ich użycie. Jest teoretyczną podstawą leksykografii. Leksykografia - nauka zajmując...

Słownik i metody jego opracowania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1652

Słownik Zbiór haseł dobranych i uporządkowanych według określonej zasady. Encyklopedia Słownik językowy hasło ma charakter ogólny, brak haseł nazywających czynności, hasła osobowe i specjalistyczne, różne znaczenia jednego wyrazu, inf.o odmianie, inf.o łączeniach leksykalnych, inf.o zw.fra...

Słowniki historyczne języka polskiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1295

Słowniki historyczne języka polskiego. SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO: 6 tomowy 1807 - 1814 - I wydanie (Warszawa) 1854 - 1860 - II wydanie (Lwów) 60 tysięcy haseł Układ alfabetyczno gniazdowy Słownik jednojęzyczny naukowy Innojęzyczne odpowiedniki wyrazu hasłowego Podział i...

Słowniki współczesnego języka polskiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Słowniki współczesnego języka polskiego. SJPD Słownik Języka Polskiego Doroszewskiego 10 tomów + 11 tom 1958 - 1969 125 tys. haseł MSJP Mały Słownik Języka Polskiego 1 tom 1968 35 tys. haseł SJPSZ Słownik Języka Polskiego Szymczaka 3 tomy 1978 - 1981 80 tys. haseł SJPDun Słownik Języ...

Semantyka i semantyka strukturalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624

Semantyka. Główne językoznawcze koncepcje znaczenia. Koncepcja semantyki pól wyrazowych: pole paradygmatyczne i syntagmatyczne. Semantyka - bada znaczenie, związek miedzy znaczeniem, a formą; znaczeniem aktualnym i kontekstowym; bada zmiany zacho...

Sposoby odróżnienia homonimów od wyrazów polisemicznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3374

Sposoby odróżnienia homonimów od wyrazów polisemicznych. Rodzaje homonimów. KRYTERIA ROZRÓŻNIANIA HOMONIMÓW I POLISEMÓW: GENETYCZNE - od czego pochodzą wyrazy W polisemii pochodzą z jednego źródła, np. z jednego języka; W homonimii pochodzą z różnych źródeł, języków, np. bal - z niem i z fr.; WSPÓL...

Sposoby wzbogacania słownictwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4200

Sposoby wzbogacania słownictwa. SPOSOBY WZBOGACANIA SŁOWNICTWA: a) Derywacja-to proces tworzenia nowych wyrazów za pomocą formantów (przedrostków, przyrostków), b) Wyrazy o znaczeniu przeno...

Teoria pól wyrazówych, synonimy i ich rodzaje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2275

Założenia ogólne teorii pól. Pole paradygmatyczne ( parataktyczne) i syntaktyczne. (syntagmatyczne). Składnikowa analiza wybranych pól wyrazowych. Hiponimy i hiperonimy. ZAŁOŻENIA OGÓLNE TEORII PÓL WYRAZOWYCH: Związek między wyrazami podobnym...

Typologia słowników - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 910

Typologia słowników TYPOLOGIA SŁOWNIKÓW: ze względu na język opisu jednojęzykowe przekładowe jednojęzyczne wielojęzyczne ze względu na układ artykułów hasłowych alfabetyczne atergo afronte niealfabetyczne gniazdowe pojęciowe ze względu na zawartość ogólne in. ogólno - definicyjne spec...