Uniwersytet Łódzki - strona 192

Podział reżimów kursowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3682

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład III – Podział reżimów kursowych 1. Klasyfikacja reżimów kursowych:    Kursy sztywne (hard peg) Kursy stałe z ograniczoną elastycznością (softpeg) Kursy płynne (floating) Kursy sztywne:  Ma wyznaczony parytet lub kurs centralny  Marż...

Polityka kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VII – Polityka kursu walutowego Cele które realizuje polityka walutowa: 1. 2. 3. 4. Powinna zapewnić wymienialność waluty krajowej na pieniądz światowy. Tworzenie takiego mech...

Powojenny system waluty zlotej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1302

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład X – Powojenny system waluty zlotej Powojenny system walutowy dzieli się na trzy okresy: 1. Lata od 1945 (Konferencja w Bertton Woods) – 1978 (Konferencja Jamajska IMF) - okres ten nazy...

Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XIII – Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 1. 2. 3. Słaba elastyczność kursów walutowych. Tzn. elastyczność na poziomie +/- 1% od kursu parytetowego jest zbyt mała aby kursy walutowe mogły pełnić efektywnie funkcję wyrównywania bilansu ...

Rodzaje transakcji walutowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2933

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IV– Rodzaje transakcji walutowych   Rzeczywiste (tradycyjne)  Spot (kasowa)  Forward outright (terminowa rzeczywista)  Swapfx (forex) Derywatywy (pochodne)  Futures  O...

Segmenty rynku finansowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1260

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVIII – Segmenty rynku finansowego Zabielski wyróżnia następujące segmenty:  Międzynarodowy rynek walutowy  Międzynarodowy rynek kredytowy  Eurorynki pieniężno – kapitałowe Najlep...

Europejski Bank Centralny - wykład - Cel inflacyjny

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład V – Europejski Bank Centralny Udziałowcami EBC są wszystkie kraje należące do Wspólnoty Europejskiej. Podstawowym celem działania EBC jest stabilizacja poziomu cen na obszarze UGiW. Do zadań EBC należy:  Określenie i prowadzen...

Europejski System Banków Centralnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1309

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład V – Europejski System Banków Centralnych ESBC tworzą:  EBC  Banki centralne państw UE Europejski Bank Centralny razem z bankami emisyjnymi krajó...

Europejski system walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1463

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład III – Europejski system walutowy Europejski System Walutowy powstał w 1979 roku i składał się z trzech podstawowych elementów: 1. Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM) 2. Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU) 3. Systemu kre...

Plany i koncepcje unii walutowej w latach 70 XXw. - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1036

Prof. Janusz Bilski Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro Wykład II – Plany i koncepcje unii walutowej w latach 70 XXw Konsekwencje rosnącego znaczenia marki RFN:  Wzrost udziału marki w fakturowaniu handlu  Stosowanie marki jako waluty interwencyjnej  Utrzymywanie wąskich lub skorelowany...