Uniwersytet Łódzki - strona 191

Elementy systemu kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1750

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład II – Elementy systemu kursu walutowego 1. Pieniądz – jednostka walutowa pełniąca funkcję podstawy systemu, czyli oficjalny denominator systemu kursu (EUR, SDR – przede wszystkim jako denominator w krajach

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2079

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego !!! 1. Bimetalizm: Bimetalizm- system który funkcjonował od starożytności. Zakła...

Interwencje walutowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4081

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VIII – Interwencje walutowe Interwencje walutowe są to działania podejmowane przez władze monetarne, polegające na operacjach kupna-sprzedaży walut w celu realizowania określonej polityki kursowej. Interwencje to jeden z największych problemów....

Kursy walutowe - wykład - Kurs parytetowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2786

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład I – Kursy walutowe Kurs walutowy - to cena, jaką płacimy w walucie zagranicznej za jedną jednostkę waluty krajowej. 1. Rodzaje kursów: Kurs parytetowy – występował w gospodarce światowej od 1944 roku do 1978 roku. Jest to urzędowo ustalona rela...

Liberalizacja obrotów kapitalowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 784

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVII – Liberalizacja obrotów kapitalowych Jest to znoszenie ograniczeń i kontroli zawierania transakcji finansowych między krajami. Podmiotem liberalizacji są:  Obroty rejestrowane na rachunku bieżącym bilansu płatniczego  Obroty rejestrowane...

Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1092

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XII – Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej Okres 1 - obejmuje 20-25 lat po wojnie, do poł lat 60-tych; MSW funkcjonował bardzo sprawnie, zrealizowano właściwie wszystki...

Możliwe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1512

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Możliwe pytania na egzamin 1. Asymetria procesów wyrównawczych Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 2. Przyczyny powstawania nierównowag zewnętrznych 3. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna) 4. Definicja Międzyn...

Model overshootingu Dornburscha - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1869

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VI – Model overshootingu Dornburscha Koncepcja overshootingu powstała w połowie lat ’70, po załamaniu się systemy z Bretton Woods. Celem analizy było objaśnienie krótkoterminowych odchyleń kursów od kursu równowagi wynikających z

Pieniądz międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2177

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XIV – Pieniądz międzynarodowy FUNKCJE SFERA PRYWATNA SFERA OFICJALNA Denominator systemu kursów walutowych Miernik wartości Waluta faktorowana handlu i kwotowanie cen Środek płatniczy Waluta płatności tzw. waluta przejścia na rynku dewiz...

Podstawowe teorie kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2772

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład V – Podstawowe teorie kursu walutowego 1. Fundamentalne  Strumieniowe  Parytet siły nabywczej – efekt Balassy-Samuelsona (hipoteza wydajnościowa) – objaśnianie dlaczego w śre...