Uniwersytet Łódzki - strona 191

Elementy systemu kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1470

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład II – Elementy systemu kursu walutowego 1. Pieniądz – jednostka walutowa pełniąca funkcję podstawy systemu, czyli oficjalny denominator systemu kursu (EUR, SDR – przede wszystkim jako denominator w krajach

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1855

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego !!! 1. Bimetalizm: Bimetalizm- system który funkcjonował od starożytności. Zakła...

Interwencje walutowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3864

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VIII – Interwencje walutowe Interwencje walutowe są to działania podejmowane przez władze monetarne, polegające na operacjach kupna-sprzedaży walut w celu realizowania określonej polityki kursowej. Interwencje to jeden z największych problemów....

Kursy walutowe - wykład - Kurs parytetowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2555

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład I – Kursy walutowe Kurs walutowy - to cena, jaką płacimy w walucie zagranicznej za jedną jednostkę waluty krajowej. 1. Rodzaje kursów: Kurs parytetowy – występował w gospodarce światowej od 1944 roku do 1978 roku. Jest to urzędowo ustalona rela...

Liberalizacja obrotów kapitalowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 714

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVII – Liberalizacja obrotów kapitalowych Jest to znoszenie ograniczeń i kontroli zawierania transakcji finansowych między krajami. Podmiotem liberalizacji są:  Obroty rejestrowane na rachunku bieżącym bilansu płatniczego  Obroty rejestrowane...

Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 826

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XII – Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej Okres 1 - obejmuje 20-25 lat po wojnie, do poł lat 60-tych; MSW funkcjonował bardzo sprawnie, zrealizowano właściwie wszystki...

Możliwe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1232

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Możliwe pytania na egzamin 1. Asymetria procesów wyrównawczych Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 2. Przyczyny powstawania nierównowag zewnętrznych 3. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna) 4. Definicja Międzyn...

Model overshootingu Dornburscha - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1652

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VI – Model overshootingu Dornburscha Koncepcja overshootingu powstała w połowie lat ’70, po załamaniu się systemy z Bretton Woods. Celem analizy było objaśnienie krótkoterminowych odchyleń kursów od kursu równowagi wynikających z

Pieniądz międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1827

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XIV – Pieniądz międzynarodowy FUNKCJE SFERA PRYWATNA SFERA OFICJALNA Denominator systemu kursów walutowych Miernik wartości Waluta faktorowana handlu i kwotowanie cen Środek płatniczy Waluta płatności tzw. waluta przejścia na rynku dewiz...

Podstawowe teorie kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2457

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład V – Podstawowe teorie kursu walutowego 1. Fundamentalne  Strumieniowe  Parytet siły nabywczej – efekt Balassy-Samuelsona (hipoteza wydajnościowa) – objaśnianie dlaczego w śre...