Uniwersytet Łódzki - strona 190

Rodzaje transakcji gieldowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4347

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład III – Rodzaje transakcji gieldowych Kryteria klasyfikacji transakcji giełdowych: - obowiązki stron zawierających transakcję (transakcje rzeczywiste i nierzeczywiste) termin realizacji transakcji (transakcje natychmiastowe i terminowe) techni...

Wybrane międzynarodowe rynki towarowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1414

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład IV – Wybrane międzynarodowe rynki towarowe 1. Rynek surowców i towarów: Surowce i towary będące przedmiotem lokat inwestycyjnych można podzielić na cztery główne kategorie: surowce energetyczne, metale szlachetne, metale przemysłowe oraz towar...

Schemat biznes planu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Urbaniak
 • Biznes plan
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1911

Dr. Wojciech Urbaniak Biznes Plan Schemat biznes planu BIZNES PLAN A. PODSUMOWANIE – prezentacja zasadniczych wniosków B. UCZESTNIK PROJEKTU 1. Dane osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Stan cywilny Numer PESEL Seria i...

Budżet Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 924

Prof. Janusz Świerkocki Funkcjonowanie UE Wykład III – Budżet UE Zasady tworzenia budżetu:  zasada jedności budżetu  zasada uniwersalności - dochody budżetowe nie mogą być przypisywane do poszczególnych celów.  zasada jednoro...

Polityka konkurencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

Prof. Janusz Świerkocki Funkcjonowanie UE Wykład IV – Polityka konkurencji Polityka konkurencji – polityka ochrony konkurencji, ograniczenie nieefektywności monopolu, nieefektywność mix, nieefektywność dynamiczna – nie jest zainteresowany postępem. Ograniczenie konkurencji stanowi utrudnienie d...

Przykładowe pytania na egzamin - Funkcjonowanie UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1869

Prof. Janusz Świerkocki Funkcjonowanie UE Przykładowe pytania 1. b. c. d. Zasada subsydiarności mówi, że instytucje wspólnotowe UE regulują: Te polityki, w których państwa członkowskie nie są w stanie same (bez wsparcia instytucji UE) realizować współpracy; Wszystkie polityki prowadzone p...

Specyfika Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1071

Prof. Janusz Świerkocki Funkcjonowanie UE Wykład I – Specyfika UE UE funkcjonuje dzięki temu, że państwa członkowskie przekazały część swoich praw instytucjom niezależnym, które mają reprezentować wspólny interes. Instytucjami tymi są:  Rada Europejska – wytacza główne cele rozwojowe  Rad...

Asymetria procesów wyrównawczych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2051

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XV – Asymetria procesów wyrównawczych Asymetria procesów wyrównawczych – trzecia przyczyna rozpadu systemu z Bretton Woods Asymetria - polega na tym, że nie ma mechanizmów które wymuszałyby na krajach nadwyżkowych uruchamianie procesów dostosow...

Definicje systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1820

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XI – Definicje systemu walutowego Definicja Rutkowskiego: System walutowy - definiuje system walutowy z punktu widzenia celów jego działania: Międzynarodowy system walutowy stanowi zes...

EBC definicja i zasady funkcjonowania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1771

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVI - EBC 1. Zasady funkcjonowania ESBC:   Federalny charakter - jest nadrzędny BC, Decentralizacja - decentralizacja działania - zadanie główne są podejmowane na szczeblu głównym, a pozostałe przez BC krajów członkowskich 2. Organy ESBC:...