Uniwersytet Łódzki - strona 189

Modele sieciowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XIII – Modele sieciowe MODELE SIECIOWE Model struktury Wielonarodowy Strategie korporacyjne i bazowe Wielonarodowa Międzynarodowy Zróżnicowanie geograficzne Międzynarodowa Zróżnicowana produktowo Globalny Globalna ...

Modele zarządzania międzykulturowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2177

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład X – Modele zarządzania międzykulturowego 1.Model kulturowej dominacji Polega na narzuceniu całej organizacji stylu zarządzania jednostki macierzystej. Przejawia się w przejęciu struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej...

Produkcja kontraktowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VII – Produkcja kontraktowa Istota produkcji kontraktowej za granicą polega na tym, że przedsiębiorstwo, z uwagi na niższe koszty, zawiera umowę z lokalną firmą na wykonanie towaru, zgodnie z przedłożoną przez nie specyfikacją,...

Sprzedaż licencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład V – Sprzedaż z licencji Ta forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa oznacza sprzedaż partnerowi zagranicznemu prawa, do częściowego, lub całkowitego korzystania ...

Style kierowania przedsiębiorstwem - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XI – Style kierowania przedsiębiorstwem 1. Styl autokratyczny – kierownik despotyczny, nie liczy się i nie dba o personel, wydaje rozkazy w celu ich wykonania, sam podejmuje decyzje i określa działalność podwładnych grup bez py...

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Dorożyński
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1470

Art. 158 TWE / TFUE art. 174 „Celem wspierania wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija i kontynuuje działania prowadzące do wzmacniania swojej spójności ekonomicznej i społecznej. W szczególności dąży do zredukowania różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmnie...

Giełdy towarowe - pojęcie, cele, zadania organizacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4165

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład II – Giełdy towarowe – pojęcie, cele, zadania organizacja 1. Pojęcie giełdy towarowej: - miejsce spotkań kupców zamierzających zawrzeć transakcje kupna – sprzedaży towarów masowych, ujednoliconych względem jakości. instytucja organizująca tr...

Giełdy towarowe na świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3759

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład V – Giełdy towarowe na świecie 1. Dane ogólne:                W ostatnich kilku latach udział handlu towarami instrumentami pochodnymi w handlu instrumentami pochodnymi ogółem systematycznie wzrasta. Według danych...

Historia giełd towarowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2310

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład I – Historia giełd towarowych Pierwowzorem dla współczesnych giełd towarowych są zasady handlu ukształtowane w starożytnym Rzymie – obowiązujące wówczas i doskonalone regulacje prawne, finansowe i instytucjonalne dotyczące m.in. systemu miar i ...

Inwestowanie na rynkach towarowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Światowe rynki towarowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

Dr. Tomasz Miziołek Światowe rynki towarowe Wykład VI – Inwestowanie na rynkach towarowych 1. Kontrakty terminowe: Kontrakt terminowy – jest instrumentem finansowych, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia a w określonym terminie w przyszłości transakcji kupna – sprzedaży ustalonej ilości i...