Uniwersytet Łódzki - strona 188

Polecenie wypłaty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład IV – Polecenie wypłaty Polecenie wypłaty - to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Jest to otrzymana od banku (zagranicznego lub krajowego) lub skierowana do banku (zagraniczneg...

Akredytywa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4312

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład I - Akredytywa Akredytywa – pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer. Importer wpłac...

Anglosaski model nadzoru korporacyjnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XII – Anglosaski model nadzoru korporacyjnego Głównie założenia:  opiera się na rynku kapitałowym  jest sprawowany głównie przez inwestorów  kierownictwo nie podlega ścisłej kontroli wewnątrz organizacji  środki na bieżą...

Eksport - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1771

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład II - Eksport Eksport – w ramach handlu zagranicznego, jest to forma aktywna. Może być pośredni, oraz bezpośredni. Rodzaje eksportu pośredniego: a) pośrednicy 1. agent - może być agent sprzedającego, bądź kupującego. Działa w ...

Franchising - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VI - Franchising Franchising (franczyza) jest pojęciem szerszym niż licencjonowanie i zawiera w sobie wszystkie rodzaje stosunków licencyjnych. Jest formą internacjonalizacji polegającą na sprzedaży zagranicznemu przedsiębiorst...

Handel tranzytowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład III – Handel tranzytowy Handel tranzytowy to rodzaj wymiany handlowej. Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że nie jest prowadzony ani w kraju firmy eksportującej, ani importującej, ale zupełnie gdzie indziej. Pośredniki...

Handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład IV – Handel zagraniczny Podstawowymi formami handlu zagranicznego są import, eksport oraz handel tranzytowy. Istnieją również szczególne formy handlu zagranicznego, których nie zalicza się jednoznacznie do podstawowych form tak...

Internacjonalizacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarowym Wykład I - Internacjonalizacja Strategia internacjonalizacji obejmuje następujące elementy: 1. ustalanie celów działalności przedsiębiorstwa 2. określanie orientacji działań internacjonalizacji 3. selekcja rynków zagranicznych 4. okr...

Kontrakt menadżerski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VIII – Kontrakt menadżerski Umowa na zarządzanie wykorzystywana jest często wtedy, gdy udzielana jest licencja mieszana lub tworzone jest joint venture i z powodu braku doświadczenia w zarządzaniu przez lokalny personel, stawia...

Kontrakt na inwestycje "pod klucz" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład IX – Kontrakt na inwestycje „pod klucz” Kontrakt na inwestycje „pod klucz” czy też inwestycje kompleksowe (turnkey operations), zaliczany do wyspecjalizowanej odmiany kontraktu menadżerskiego, jest jedną z najbardziej rozwinięt...