Uniwersytet Łódzki - strona 187

Tomasz Hobbes - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Tomasz Hobbes Swoją filozofię sformułował w połowie XVII w. Tworzył w oparciu o swoje przemyślenia determinowane wydarzeniami politycznymi XVII w. Anglii. konfrontowane z Kartezjuszem, Gassendim i Messenrim. Jego główne dzieła to Leviatan i De Cive. Hobbes wprowadził pojęcie stanu naturalnego w któ...

Łacina dla prawników - słówka

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Maria Aftowicz
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2786

CZASOWNIKI: I accuso, accusāre- oskarżam, celo, celāre - zakrywam, ukrywam cesso, cessāre - zwlekam, przestaje cogito, cogitāre- myślę condemno, condemnāre- skazuję, delecto, delectāre - zachwycam derego, deregāre- uchylam do, dare- daję, explico, explicāre- rozwijam fatigo, fatigāre- męcz...

Historia państwa i prawa polskiego - opracowane pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Michał Pyziak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1785

Kompetencje i współpraca z królem senatorów rezydentów Senatorowie rezydenci byli wybierani z rad koronnych po 16 urzędników z Korony i Litwy. Na każde pół roku 4: 2 kasztelanów, biskup, wojewoda. Kompetencje: - współudział w rządzeniu państwe...

Zdolność do czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Pikulska-Radomska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

W Rzymie była zdolność do czynności prawnych choć tego nie rozróżniano. CAPUT - pozycja prawna jednostki. W tym mieści się status libertatis, civis, familiae. Wiek, płeć, stan umysłowy i fizyczny jednostki. Sytuacja prawna niewolnika wyodrębniona jest ze statusu libertatis. Niewolnik jest przedmio...

Osoba prawna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Obowiązek męża zrewanżowania się - odpowiednik kobiecego posagu, zazwyczaj drugie tyle, ile kobieta wniosła. Jedno i drugie przeznaczane na potrzeby utrzymania, małżeństwa. Zarząd powierzony mężowi, posag wypłacany jest w pieniądzu, gotówka stanowi własność męża. Mąż musi wyznaczyć „przywianek” - ró...

Normy proceduralne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1729

Prawo konstytucyjne- wykład 29.10.12 Normy proceduralne Normy proceduralne sensu stricte - to takie, które regulują procedurę związaną z określonymi czynnościami podmiotu określonego w Konstytucji. Wszelkiego rodzaju wątpliwości tych norm mogą prowadzić do paraliżu organów państwowych Normy kreac...

Prawo gospodarcze publiczne - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5257

Podsystemy prawa ochrony konkurencji obowiązujące w PolscePrawo krajoweUstawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i kon Prawo gospodarcze publiczne sumentów– Art. 101-109 TFUE Prawo europejskie

Socjologia - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1386

SOCJOLOGIA Wykład(1) 07.10.2004r. Przedmiot badań socjologii i jej funkcje Socjologia jest nauką młodą, powstała w latach 20' XX w. Pojęcie wprowadził August Comte. Powstała koncepcja, że bez nauki, wiedzy o społeczeństwie nie b...

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Justyna Bieda
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2520

Ćwiczenia historia XVI wiek - Demokracja szlachecka Władza należy do stanu szlacheckiego, na podstawie przywilejów. W czasie bezkrólewia został ugruntowany- w tym czasie rządził interrex - jedynie sprawy doraźne i przygotowanie 3 sądy szczególne Sejm konwokacyjny - sejm przedstawicielski, zawiąz...

Międzynarodowe transakcje zagraniczne - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Międzynarodowe transakcje zagraniczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

Joint Venture - podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu prowadzenia konkretnej działalności. Współudziałowcy wnoszą kapitały zakładowy, dzielą zyski między siebie i koszty prowadzenia działalności. Partner zagraniczny wnosi kapitał, markę czy technologię, a partner ...