Uniwersytet Łódzki - strona 186

Przykładowe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2436

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe pytania na egzamin 1) Przedstaw, jak się zmieniały poglądy na korzyści z handlu w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego. Merkantylizm – korzyści z handlu odnoszą kraje, które potrafią uzyskać nadwyżkę eksportu nad impo...

Przykładowe zadania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2254

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe zadania na egzamin 1. Wg twierdzenia Rybczyńskiego wzrost zasobów jednego czynnika produkcji, przy stałych relatywnych cenach towarów, prowadzi do absolutnego zwiększenia produkcji: a) b) c) d) e) 2. Teoretycznie wzrost ...

Rola handlu w gospodarce światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 784

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład II – Rola handlu w gospodarce światowej 1. Niektórzy sądzą, że rola HMN maleje na rzecz BIZ i innego rodzaju przepływów kapitału a także przepływów siły roboczej. Powyższa teza jest w pewnej mierze prawdziwa, jednakże z drugiej stro...

Wstęp do prawoznawzstwa - wykład 12

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA XII wykład WYKŁADNIA PRAWA A INTERPRETACJA PRAWA Interpretacja prawa jest pojęciem szerszym od wykładni prawa. Język:  jako zbiór reguł,  jako sytuacja komunikacyjna. Te dwa rodzaje rozumienia języka dzielą wykładnię na JĘZYKOWĄ i POZAJĘZYKOWĄ. Aby interpetacja prawa...

Logika dla prawników, nazwy - omóienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Piotr Bukowski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 308
Wyświetleń: 910

Nazwy: Nazwa - wyrażenie mogące wystąpić w zdaniu jako podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego. Orzeczenie imienne - to orzeczenie stwierdzające o podmiocie, że jest taki a taki. Oznaczanie - stosunek jaki zachodzi między nazwą a jej desygn...

Stosunek prawa i moralności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

26.X.2012 r. Stosunek prawa i moralności. Prawo do moralności samo nawiązuje: Przepisy prawa w wielu miejscach zawierają klauzule generalne - mają za zadanie odesłać czytelnika do reguł poza prawnych, główną klauzula jest zasad współż...

Prawoznawzstwo - odpowiedzi na pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 1554

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zawierająca wykładnię prawa mającą moc zasady prawnej: Wiąże wszystkie sądy powszechne w Rzeczpospolitej. Wiąże wszystkie składy Sądu Najwyższego. Wiąże sąd drugiej instancji rozpatrujący daną sprawę. ...

Historia państwa i prawa polskiego - przywileje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Justyna Bieda
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 819

Przywilej Wystawca i odbiorca Okoliczności nadania Treść dokumentu 1200-1215 przywileje borykowsko-wolborskie Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Kazimierz Opolski, Władysław Odonic dla duchowieństwa Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce, wzrost znaczenia papiestwa za pontyfikatu Innocentego III...

Sejmiki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Justyna Bieda
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

Sejmiki. I. Co do miejsca sejmików. , Imo. Na każdy sejmik jedno miasto, a w mieście jedno miejsce do sejmikowania raz na zawsze naznaczamy. 2do. Takowe konstytucyjne dla sejmików miasta, i w nich miejsca na końcu rozdziału tego o sejmikach spisane kładziemy. 3tio. Gdyby przypadek iaki zniszcz...

John Locke - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

John Locke Swoją filozofię sformułował pod koniec XVII w. i oparł ją na przekonaniu o „ludzkim pochodzeniu władzy politycznej” Najważniejszym dziełem Locke'a są „Dwa Traktaty o Rządzie” Stan natury jest według Locke'a stanem równości, wolnośc...