Uniwersytet Łódzki - strona 185

Wykład - migracje międzynarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3269

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia XI – Migracje międzynarodowe 1. Migracje międzynarodowe. Migracje - to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej jednostki terytorialnej. ...

Polityka handlowa - wykład - Kontyngent taryfowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1400

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia V – Polityka handlowa 1. Polityka handlowa Polityka handlowa - realizacja przez określony kraj zadań w sferze swojej wymiany handlowej z zagranicą przy zastosowaniu określonych instrumentów. Instrumenty polityki handlowej:  Taryfowe (cła) ...

Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1218

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia X – Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy 1. Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy. a) Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost i rozwój: Determinanty rozwoju gospodarczego:  produktywność  akumulacja kapitału lu...

Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 959

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia VIII – Współczesny kryzys finansowo - gospodarczy 1. Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy a) Wskazać przyczyny kryzysu finansowo - gospodarczego w USA: 1. 2. Globalna nierównowaga płatnicza: Odnosi się do długotrwałego deficytu obrotów ...

Zróżnicowanie rozwojowe na świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1365

Mgr. Tomasz Serwach Gospodarka światowa Ćwiczenia IX – Zróżnicowanie rozwojowe na świecie 1. Zróżnicowanie rozwojowe na świecie. a) Podstawowe tendencje w zakresie rozwoju i wzrostu gospodarczego na świecie:    ogólnie przeciętny dochód na mieszkańca świata rośnie poprawiają się warunk...

Pytania na egzamin - Eksport

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1701

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Egzamin 2013 1. Paradoks Leontiefa i jego znaczenie dla H-O? (W II grupie to samo pytanie) (str. 79) Jest to zaprzeczenie teorii H-O. Paradoks polega tutaj na tym, że twierdzenie H-O mówi o tym, że kraj eksportuje towary do produkcji który...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Przyczyny HWG

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1309

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XIII – Handel wewnątrzgałęziowy Omawiane przez nas do tej chwili modele handlu międzynarodowego (z wyłączeniem niektórych teorii współczesnych, o czym za chwilę) zakładały, iż struktury handlu państw różnią się między sobą. Zgodnie ...

Korzyści skali produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3430

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XI – Korzyści skali produkcji Na wstępie należy odróżnić korzyści skali handlu od korzyści skali produkcji. Otóż KSP odnoszą się do procesu wytwarzania i mają jedynie pośredni wpływ na handel międzynarodowy, zatem i na korzyści skal...

Merkantylizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład VI - Merkantylizm Merkantylizm zaliczany jest do tradycyjnych teorii HMN. Jednak pod warunkiem, że w ogóle jest on teorią. Wielu naukowców skłania się ku opinii, że merkantyliz...

Polski handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1134

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład V – Polski handel zagraniczny Punktem wyjścia w analizie handlu zagranicznego RP jest rok 1990 i zachodzące od 1989 roku przemiany gospodarcze. Dzięki realizacji planu Prof. ...