Uniwersytet Łódzki - strona 183

Modele międzykulturowej interakcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1897

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład V - Modele międzykulturowej interakcji 1. Dominacja kulturowa W danej organizacji zostaje narzucona nowa kultura wraz z przyjściem nowego zarządu, stara jej kultura jest dyskryminowana i przez nowy zarząd odrzucana. Zdominowaną kultu...

Style przywództwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład VIII – Style przywództwa Amerykański styl przywództwa Dla Amerykanów zarządzanie jest jedną ze specjalizacji zawodowych. Należy w niej wykorzystywać naukowo opracowane, racjonalne narzędzia. Menadżerowie są zorientowani a zadania, kł...

Zarządzanie różnicami kulturowymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1477

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład VI - Zarządzanie różnicami kulturowymi Wyróżnia się trzy podstawowe strategie:    ignorowaniu różnic kulturowych (postawa etnocentryczna) na minimalizowaniu tych różnic na wykorzystywaniu ich 1. Etnocentryzm w zarządzaniu mi...

Zjawisko etnocentryzmu i "efektu kraju pochodzenia" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2562

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład IX - Zjawisko etnocentryzmu i „efektu kraju pochodzenia” Rodzaje postaw konsumentów:   Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych - Etnocentryzm Postawy konsumentów ...

Ewolucja systemu finansowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1722

Dr. Iwona Maciejczyk Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych Wykład II – Ewolucja systemu finansowego Ewolucja systemu finansowego 1. Początki bankowości:           Początków bankowości można doszukiwać się już w Starożytnej Grecji. W III wieku p.n.e. pojawili się bank...

Modele rynkowego systemu finansowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3801

Dr. Iwona Maciejczyk Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych Wykład III – Modele rynkowego systemu finansowego Modele rynkowego systemu finansowego 1. Model zorientowany bankowo:     dominującym mobilizatorem oszczędnośc...

Nadzór finansowy - wykład - nadzór sektorowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3654

Dr. Iwona Maciejczyk Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych Wykład IV – Nadzór finansowy NADZÓR FINANSOWY Sposoby organizacji nadzoru nad systemem finansowym:  pierwsze kryterium dotyczy zakresu integracji nadzoru nad poszcze...

Ogólna charakterystyka systemu bankowego i instytucji bankowych - wykł...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834

Dr. Iwona Maciejczyk Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych Wykład V – Ogólna charakterystyka systemu bankowego i instytucji bankowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU BANKOWEGO I INSTYTUCJI BANKOWYCH System bankowy - obejmuje całokształt instytucji bankowych a także normy określające wzajem...

Pytania na egzamin - Zbrodnia przeciwko ludzkości

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2835

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Możliwe pytani na egzamin  (*) W przypadku utworzenia przez Polskę (na morzu terytorialnym RP) sztucznej wyspy w pobliżu Sopotu: (a) dojdzie do naruszenia prawa międzynarodowego, które zabrania tworzenia sztucznych wysp; (b) wyspa „wygeneruje”...

Odpowiedzialność karna osób fizycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VIII – Odpowiedzialność karna osób fizycznych Wiemy już, że kraje mogą używać siły zbrojnej zgodnie z prawem – np. na mocy Art. 51 KNZ. Nie oznacza to jednak, że wojska tych państw, dokonując interwencji, zawsze działają w zgodzie z praw...