Uniwersytet Łódzki - strona 181

Alians startegiczny a ECR - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład I – Alians strategiczny a ECR Czy alians strategiczny i ECR mają coś wspólnego? Alians strategiczny i koncepcja ECR to zupełnie dwa inne pojęcia. Alians strategiczny jest to poł...

Centra usług logistycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład X – Centra usług logistycznych Zlokalizowane są w tych punktach modalnych sieci logistycznych, które położone są w miejscach przecięcia się linii wszystkich gałęzi transportu (od lądowego do powietrznego), w miejscach tych wyznacza się teren...

Koncepcja EDI - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2254

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XVII – Koncepcja EDI Historia EDI sięga lat 60 XX w., kiedy to w organizacjach transportowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora handlu detalicznego uzmysłowiono sobie, że dla utrzymania oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej najważni...

Koncepcja Just in time - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1799

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XV – Koncepcja Just in time Można ją zdefiniować jako sposób kształtowania relacji przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami oraz pracownikami. Omawiana koncepcja opiera się na dwóch założeniach:  eliminacja tego co nie podnosi wartości p...

Koncepcja MRP i MPR II - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1925

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XIV – Koncepcja MRP i MPR II MRP/MRPII (Material Requirements Planning) to system planowania zasobów produkcyjnych, który w istocie swej jest systemem informatycznym (zintegrowanym, wieloelementowym systemem informatycznym), który ma wspiera...

Koncepcja QR - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2863

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XIII – Koncepcja QR Istotą QR jest szybkie zidentyfikowanie i zaspokojenie realnego popytu na produkty finalne zgłaszanego przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Celem QR jest reagowanie na zmiany popytu, będące zmianami krótkookresowymi lub...

Koncepcja RFID - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XVIII – Koncepcja RFID System ten polega na automatycznym identyfikowaniu obiektów na podstawie odczytanej informacji, dokonywanym w systemie komputerowym przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych (czytników), przy wykorzystani...

Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład II – Koncepcje logistyki a gospodarka magazynowa Która z poznanych koncepcji zaproponowałbyś przy założeniu dużej firmy dla gospodarki magazynowej? Wszystkie z omawianych na w...

Konfiguracja sieci logistycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4634

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład III – Konfiguracja sieci logistycznych Najprostsza sieć logistyczna powstaje, gdy dochodzi do połączenia dwóch łańcuchów dostaw. Łańcuch logistyczny jest kanałem dystrybucji za pośrednictwem którego dochodzi do przesyłu towarów od producenta...

Konkurencja w płaskim świecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład IV – Konkurencja w płaskim świecie Pojęcie płaskiego świata jest efektem zachodzenia procesu konfiguracji sieci logistycznych, który prowadzi do spłaszczenia i uproszczenia ich struktur. Jednakże pierwszą firmą, która zdecydowała się podjąć...