Uniwersytet Łódzki - strona 180

Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Ćwiczenia 07 - Podejmowanie decyzji, kryteria racjonalności decyzji, techniki decyzyjne Decydowanie - proces dokonywania nielosowych wyborów dot. celów i sposobu ich realizacji. Podejmowanie decyzji - akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu   Proces podejmowania decyzji - poznanie i zdefin...

Sposoby osiągania celów organizacyjnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Ćwiczenia 08 - Sposoby osiągania celów organizacyjnych Bariery w ustalaniu celów i planowaniu Niewłaściwe cele Niewłaściwy system nagradzania Dynamiczne i złożone otoczenie Niechęć do ustalania celów Opór wobec zmian Ograniczenia Zarządzanie przez cele Proces wspólnego ustalania celów przez ...

Rodzaje strategii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

Ćwiczenia 09 - Rodzaje strategii Zarządzanie strategiczne - kompleksowy, ciągły proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii; sposób podejścia do szans i wyzwań gospodarczych. Strategia - kompleksowy plan osiągania celów organizacji. Strategia przemyślana - plan...

Istota i uwarunkowania kierowania ludźmi - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Biełkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1568

Ćwiczenia 10 - Istota i uwarunkowania kierowania ludźmi, klasyfikacje stylów kierowania Kierowanie w znaczeniu ogólnym, którego celem jest spowodowanie cudzego działania zgodnego z zamierzeniem kierującego. Przez kierowanie z węższym znaczeniu, ściślej „kierowanie ludźmi”, rozumiemy zaś (w

Kształtowanie motywacji do pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Biełkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Ćwiczenia 11 - Kształtowanie motywacji do pracy - przegląd teorii motywacji Motywowanie to układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób. Przez motyw rozumiemy coś, co pobudza organizm do działania i nadaje mu kierunek, skoro już raz zostało ono rozbudzone. Potrzeba - jak...

Funkcja kontrolna jako element sprzężenia zwrotnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bieńkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Ćwiczenia 12 - Funkcja kontrolna jako element sprzężenia zwrotnego procesu zarządzania Kontrola - regulowanie działań organizacji w taki sposób, aby ułatwić osiąganie celów.   Cel kontroli: dostosowanie do zmian w otoczeniu, ograniczenie kumulowania się błędów, radzenie sobie ze złożonością org...

Znaczenie informacji i komunikacji w procesie zarządzania organizacją...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Ćwiczenia 13 - Znaczenie informacji i komunikacji w procesie zarządzania organizacją Dane - surowe, niepoddane analizie fakty, takie jak liczby, nazwiska lub ilości.   Informacja - przeanalizowane i przetworzone dane. Cechy użytecznej informacji: dokładność - informacja dokładna w trafny i wiar...

Kryteria oceny sprawności działania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Biełkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Ćwiczenia 14 - Kryteria oceny sprawności działania Prakseologia, czyli zasady sprawnego działania. Sprawność: - W sensie syntetycznym to ogół praktycznych walorów działania, czyli jego cech ocenianych pozytywnie - W sensie uniwersalnym to każdy z walorów dobrej roboty z osobna (skuteczność, korz...

Problematyka zmian w organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Biełkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Indywidualizm Pierwszeństwo mają interesy jednostki Nastawienie społeczne Stosunkowa ważność interesów jednostki w przeciwieństwie do interesów grupy Kolektywizm Pierwszeństwo mają interesy grupy Szacunek dla władzy Formalne uprawnienia władcze są właściwe czyjejś pozycji w hierarchii Nastaw...

Globalizacja jako uwarunkowanie funkcjonowania organizacji - ćwiczenia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Biełkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Ćwiczenia 16 - Globalizacja jako uwarunkowanie funkcjonowania organizacji Globalizacja Jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunika...