Uniwersytet Łódzki - strona 179

Funkcje rzeczywiste - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

VI. Funkcje rzeczywiste 1. Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y . Definicja 1. Jeżeli każdemu elementowi x ∈ X przyporządkujemy dokładnie jeden element y ∈ Y , to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja (lub odwzorowanie, lub przekształcenie), odwzorowująca...

Granica i ciagłość funkcji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

VII. Granica i ciągłość funkcji 1. Granica funkcji Definicja 1. Punkt x0 ∈ R nazywamy punktem skupienia zbioru X, gdy w każdym jego sąsiedztwie1 S(x0 , ε) istnieją punkty ze zbioru X. Dokładniej, gdy ∀ S(x0 , ε) ∩ X = ∅. ε0 q q qqq ...

Rachunek rózniczkowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

VIII. Rachunek różniczkowy 1. Pochodna funkcji Niech f będzie funkcją określoną w pewnym otoczeniu U (x0 , δ) = (x0 − δ, x0 + δ) punktu x0 . Przez x1 oznaczmy dowolny punkt tego otoczenia. Oczywiście x1 = x0 + h, gdzie h ∈ (−δ, δ). Definicja 1. Ilorazem różnicowym funkcji f między punktami x0 i ...

Rachunek całkowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

IX. Rachunek całkowy 1. Całka nieoznaczona Niech F : I → R i f : I → R będą funkcjami określonymi na pewnym przedziale I ⊂ R. Definicja 1. Funkcję F nazywamy funkcją pierwotną funkcji f na przedziale I, gdy F (x) = f (x) dla x ∈ I. Zauważmy, że jeżeli F jest funkcją pierwotną funkcji f , to d...

Konspekt i literatura - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bieńkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Ćwiczenia, dr Jolanta Bieńkowska, Podstawy zarządzania Tematyka zajęć (treści programowe): Wprowadzenie, podanie konspektu Rozwój nauk o zarządzaniu Proces zarządzania -instrumenty i funkcje zarządzania Wpływ otoczenia na zarządzanie organizacjami Zasady planowania działań Elementy procesu organiz...

Rozwój nauk o zarządzaniu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Ćwiczenia 02 - Rozwój nauk o zarządzaniu Definicja zarządzania „Zarządzanie -proces koordynowania zbiorowych wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, przy wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych strukturach, w oparciu o wyznaczone zadania". „Zarządzanie to koordynacja zbi...

Proces zarządzania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Ćwiczenia 03 - Proces zarządzania - instrumenty i funkcje zarządzania Proces zarządzania Czas przeznaczony na realizację poszczególnych funkcji zarządzania w zależności od szczebla organizacji Funkcje zarządzania H. Fayol Przewidywanie Organizowanie Rozkazywanie Koordynowanie Kontrolowanie ...

Wpływ otoczenia na zarządzanie organizacjami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bie_kowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Ćwiczenia 04 - Wpływ otoczenia na zarządzanie organizacjami Pięć sił konkurencji M.E. Portera Siła oddziaływania dostawców sektora Siła oddziaływania nabywców Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora Groźba pojawienia się nowych produktów Groźba pojawienia się substytutów Zależność org...

Zasady planowania działań - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bieńkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Ćwiczenia 05 - Zasady planowania działań Cechy dobrego planu: • celowy, czyli dopasowany do celu; • wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania; • niesprzeczny, tzn. że każda czynność wcześniejsza umożliwia czynność późniejszą; • operatywny, a więc łatwy w zrozumieniu, w opanowaniu jego treści; ...

Elementy procesu organizowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jolanta Bieńkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Ćwiczenia 06 - Elementy procesu organizowania Organizowanie pojmuje się jako proces dostosowywania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia. Strukturą jakiejś całości nazywamy zbiór stosunków między elementami rozpatrywany z określonego względu . Struktura organizacyjna dotyczy zbio...