Uniwersytet Łódzki - strona 177

Klasyfikacja kapitału - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład I – Klasyfikacja kapitału 1. z uwagi na formę przepływu środków finansowych wyróżniamy: a) inwestycje bezpośrednie - utworzenie przedsiębiorstwa od podstaw, przejęcie działającego przedsiębiorstwa, zainwestowanie min...

Korzyści i koszty liberalizacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1092

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład VI – Korzyści i koszty liberalizacji Korzyści: Wzrost gospodarczy (oczekiwanie napływu kapitału o charakterze produkcyjnym. Niebezpieczeństwo: kapitał napływa nie do produkcji, lecz jest to kapitał krótkoterminowy o ch...

Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Małgorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład V – Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń Nałożenie ograniczeń w czasach kryzysu może być korzystne. Zalecenie MFW: 1. podniesienie stóp procentowych, aby zatrzymać kapitał 2. liberalizacja przepływów kapitałowyc...

Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Małgorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład III – Ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału   zdejmujemy ograniczenia, które wcześniej istniały powracamy do ograniczeń, które wcześniej mieliśmy Postrzeganie kraju przez otoczenie zewnętrzne jest zupełnie in...

Podatek Tobina - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Małgorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład IV – Podatek Tobina Podatek Tobina zakładał redukcję transakcji krótkoterminowych na rzecz transakcji długoterminowych oraz redukcję transakcji zawieranych na międzynarodowym rynku finansowym ogółem w celu ograniczenia ...

Przepływy kapitalowe w gospodarce światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład II – Podstawowe teorie Teoria neoklasyczna Głównym założeniem jest to, że kraje powinny znosić wszelkie ograniczenia odnośnie swobody przepływu kapitału. W tej teorii patrzymy tylko na zysk, w rzeczywistości teoria ta ...

Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Prof. Małgorzata Janicka Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej Wykład VII – Regulacjie na międzynarodowym rynku finansowym I. transakcje bieżące  MFW (1947 r.) - MFW nie ma natomiast wpływu na transakcje notowane na rachunku obrotów finansowych. Cele działania MFW: stymuluje zrównoważo...

Normy techniczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

2012-05-17 Normy techniczne i sanitarne W ostatnich latach zaczęto zwracać baczniejszą uwagę na przeszkody w handlu wynikające ze stosowania norm (standardów) technicznych, sanitarnych, bezpieczeństwa produktów, Normy techniczne i sanitarne weterynaryjnych, ekologicznych, a nawet na wymaga...

Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR Ochrona interesów handlowych Wspólnoty Europejskiej na rynkach krajów trzecich na przykładzie TBR...

\Macierze, wyznaczniki, układy równan liniowyc - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

Zbiór zadań §1. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 1. Wyznaczyć wszystkie wartości x, dla których zachodzi równość: a) x2 1 0 x 1 1 = 0 1     x2     b)  x  =  x ;     x2 1 ; 1     5x 6x     c) 3x 4x = 4x 3x.     5x 6x 0 ...