Uniwersytet Łódzki - strona 172

Dumping - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1897

2012-05-14 Dumping. Postępowania antydumpingowe Dumping - sprzedaż towarów za granicę po cenach niższych od cen uzyskiwanych za nie w analogicznych warunkach na rynku krajowym. Dumping. Postępowania antydumpingowe Art. 1. Porozumienia o sto...

Ograniczenia ilościowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

2012-05-14 Ograniczenia ilościowe Ograniczenia ilościowe. Mechanizm ekonomiczny. Znaczenie Ograniczenia ilościowe (quantitative restrictions) - posunięcia państwa, które ograniczają wolumen lub wartość importu bądź eksportu. Mogą one przyjmować formę kontyngentów wartościowych lub ilościowy...

Argumenty na rzecz protekcjonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4102

2012-05-14 Wykład 3 Tradycyjne argumenty na rzecz protekcjonizmu Wykład 3 Argumenty tradycyjne i współczesne na rzecz protekcjonizmu Cechą wyróżniającą jest ich oparcie na klasycznych teoriach handlu międzynarodowego. Można je podzielić na argumenty niesłuszne oraz argumenty słuszne w okr...

Instrumenty wspierania eksportu w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1512

2012-05-17 Instrumenty wsparcia promocyjno-informacyjnego polskiego eksportu Promocja gospodarcza obejmuje przede wszystkim : • promocję eksportu (wsparcie promocyjno-informacyjne eksportu) • promocję napływu bezpośredn...

Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym - om...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2471

2012-05-14 Subsydia Subwencje i postępowania antysubwencyjne w handlu międzynarodowym W trakcie rundy urugwajskiej zawarto nowe porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. Negocjacje były trudne. Subsydia W nowym porozumieniu na początku sformułowano definicję subwencji . ...

Centra logistyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5187

Dr. Beata Andrzejczak Transport i logistyka Wykład I – Centra logistyczne Centra Usług Logistycznych to firmy zajmujące się obsługą logistyczną towaru, który ma dotrzeć do klienta. Obsługa ta polega na:    pakowaniu magazynowaniu etykietowaniu TOWAR → CUL → HURTOWNIA → DYSTRYBUCJA → ……...

Logistyka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

Dr. Beata Andrzejczak Transport i logistyka Wykład V - Logistyka Logistyka opiera się na budowaniu relacji partnerskich w międzynarodowych łańcuchach i sieciach dostaw. Logistyka pierwotnie stanowiła część marketingu, dlatego jego elementy są obecne w logistyce. Partnerstwo logistyczne: 1. c...

Outsourcing - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Dr. Beata Andrzejczak Transport i logistyka Wykład VI - Outsourcing Outsourcing logistyczny i jego tendencje rozwojowe:      zadania ukierunkowane są na kształtowanie procesów przekrojowych, których funkcjonowanie wymaga niewielk...