Uniwersytet Łódzki - strona 171

Ochrona Własnoćci Intelektualnej -Oznaczenia pochodzenia geograficzneg...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 700
Wyświetleń: 987

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład VII – Oznaczenia pochodzenia geograficznego 1. Oznaczenia pochodzenia geograficznego: Dwa rodzaje oznaczeń (Konwencja Paryska):   Oznaczenia pochodzenia (indication deprovenance) – oznaczenia neutralne (prosta informacja o poch...

Źródła prawa cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2163

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne. Stosunki cywilnoprawne:  Na ogół mają charakter niematerialny i majątkowy – są mierzalne ekonomicznie, co ozn...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład II - Źródła prawa cywilnego Prawo angielskie ma duże znaczenie dla wielu państw. Kształtowane jest od czasów Wilhelma Zdobywcy. Charakterystyczne dla tego prawa jest to, że aż po II połowę XVII wieku istniały w nim dwa rodzaje...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo czekowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1323

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład V – Prawo czekowe W 1931 roku w Genewie wypracowano trzy konwencje dotyczące czeków: 1. 2. 3. Jednolite prawo czekowe. Konwencja norm kolizyjnych związanych z pra...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo umowne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1106

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VI – Prawo umowne Konferencja wiedeńska z 1980 roku, która odbywała się pod auspicjami ONZ, wypracowała postanowienia konwencji (właściwie: Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), które s...

Swoboda przepływu kapitału - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Janicka
 • Mechanizmy działania rynku finansowego UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547

Prof. Małgorzata Janicka Mechanizmy działania rynku finansowego UE Wykład III – Swoboda przepływu kapitału Swoboda przepływu kapitału między krajami oznacza możliwość swobodnego dokonywania przez podmioty z tych krajów płatności zagranicznych z wszelkich tytułów wynikających zarówno z transakcj...

Pytania obowiązujące na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Wiesław Dębski
 • Rynki finansowe
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3682

Prof. Wiesław Dębski Rynki finansowe Pytania obowiązujące na egzamin 1. Definicja rynku finansowego i jego podstawowe funkcje. 2. Definicja instrumentu finansowego i ich podział ze względu na aspekt własnościowy i sposób generowania dochodu. 3. Definicja papieru wartościowego i jego ogólna is...

Inkaso - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3759

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład III - Inkaso Inkaso dokumentowe - to warunkowa forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym. Jest to pisemne zlecenie banku eksportera skierowane do banku importera wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do...

Polityka handlowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1820

2012-05-14 Wykład 2 Polityka gospodarcza oddziałuje na system gospodarczy, czyli na układ zjawisk składających się na jego sferę realną. Wykład Polityka handlowa. Definicje. Rodzaje Wykład 2 Z punktu widzenia polityki gospodarczej, szczególne ważne są takie agregaty sfery realnej systemu j...

Powstanie i rozwoj gospodarki światowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anetta Kuna-Marszałek
 • Instrumenty polityki handlowej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1442

2012-05-14 Wykład 1 Handel międzynarodowy istniał już w Starożytności i Średniowieczu. Wykład 1 Cechy: - przedmiotem wymiany były przede wszystkim towary luksusowe, - obroty towarami odbywały się na bardzo małą skalę, - Powstanie i rozwój gospodarki światowej. Internacjonalizacja handlu ...