Uniwersytet Łódzki - strona 170

Organizacje Międzynrodowe - Organy organizacji mi_dzynarodowej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VII – Organy organizacji międzynarodowej Organy typu walnego zgromadzenia (międzynarodowe, plenarne)  reprezentowane są przez wszystkie państwa członkowskie  organy przedstawicielskie zbierają się 1 lub 2 razy do roku albo 1 na 5 lat (Z...

Organizacje Międzynrodowe - Procedura glosowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VIII – Procedura głosowania      Zasada jednomyślności Procedura kwalifikowanej większości 2/3 lub więcej głosów o Bezwzględna – 50% głosów, głosy wstrzymujące liczone są jako przeciwne o Zwykła - 50% głosów, głosy wstrzymujące...

Organizacje Międzynrodowe - Statut organizacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład V – Statut organizacji międzynarodowej Wielostronna umowa stanowiąca podstawę istnienia i funkcjonowania organizacji. Może być nazywana inaczej karta, konstytucja, układ. Jest umową wiążącą państwa członkowskie – te, co stworzyły organizac...

Organizacje Międzynrodowe - Światowa Organizacja Handlu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład XI - WTO Światowa Organizacja Handlu powstała w oparciu o porozumienie 117 państw, które 15 kwietnia 1944 roku podpisały w Marrakeszu akt końcowy

Ochrona Własności Intelektualnej - źródła prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2338

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład I – Źródła prawa m-owego, pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej 1. Źródła prawa międzynarodowego: Pod uwagę bierzemy przede wszystkim akty wielostronne wchodzące w skład WIPO:     Konwencja Paryska o ochronie własn...

Ochrona Własności Intelektualnej - Firma, zasady prawa firmowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2135

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład V – Firma, zasady prawa firmowego 1. Firma: Jest dobrem niematerialnym. Należy do dóbr własności przemysłowej. NIE JEST TO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. Przedsiębiorca działa pod firmą. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna prowadząca...

Ochrona Własności Intelektualnej - Prawo autorskie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1918

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład IV – Prawo autorskie 1. Prawo autorskie: Definicja utworu – Art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości przeznac...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Prawo podmiotowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1750

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład III – Prawo podmiotowe 1. Prawo podmiotowe: Możliwość postępowania w określony sposób, przyznany i zabezpieczony normą prawną w celu ochrowy interesów uprawnionego. Aby określić położenie prawne podmiotu prawa musimy ustalić jego u...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Przykładowe pytania na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 3430

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Przykładowe pytania na egzamin 1. Przedsiębiorstwem nie jest: a. bank b. spółka cywilna c. spółdzielnia mleczarska d. przedsiębiorstwo państwowe 2. Firma to: a. oznaczenie indywidualizujące spółkę cywilna b. nazwa indywidualizująca pr...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1351

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład VI – Znak towarowy 1. Znak towarowy: Najlepiej chronione są znaki towarowe zarejestrowane, ale trzeba pamiętać że rejestracja nie jest obowiązkowa. Znaki towarowe nie zarejestrowane też są chronione ale podstawę stanowi tutaj ustaw...