Uniwersytet Łódzki - strona 169

Przesłanki powstawania - Korporacje Transnarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład III – Przesłanki powstawania 1. Wewnętrzne przesłanki powstania korporacji:  względny nadmiar kapitału w kraju w którym korporacja rozpoczęła działalność (motywem tworzenia dodatkowych filii będzie max zysku dodatkowego, osiągalnego za gr...

Korporacje Transnarodowe - Rola i istota korporacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład I – Rola i istota korporacji Korporacje – forma własności przedsiębiorstwa. Grupa jednostek współpracuje aby uzyskać wspólne cele. Głównym celem jest osiągnięcie dużych, rosnących, trwałych i legalnych zysków. ‘Dziecko rewolucji przemysłowe...

Korporacje Transnarodowe - Standaryzacja i adaptacja w biznesie mi_dz...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład VIII - Standaryzacja i adaptacja w biznesie międzynarodowym 1. Standaryzacja Proces standaryzacji dokonuje się w warunkach jednakowych potrzeb lub prawnych regulacji, ujednolicania produktów pod względem technicznym. Wśród argumentów na r...

Organizacje Międzynrodowe - Członkostwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VI – Członkostwo w organizacji międzynarodowej      Członkowie pierwotni – biorą udział w konferencji założycielskiej, podpisali lub ratyfikowali umowę, decydują o tym, które państwa mogą skorzystać z członkostwa pierwotnego, wię...

Organizacje Międzynrodowe - Finansowanie organizacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład IX – Finansowanie organizacji międzynarodowej      Wnoszenie do organizacji składek członkowskich, a w organizacjach o charakterze finansowym kwot udziałowych Składki w organizacjach uniwersalnych liczone są na zasadzie:  Doch...

Organizacje Międzynarodowe - wykład - zadanie GATT-

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład X - GATT Nie przewidywał żadnej struktury organizacyjnej, jednak stworzono takie organy międzynarodowe. Struktury te tworzone były w oparciu o decyzje podejmowane przez strony umowy w trakcie Konferencji Stron. Siedzibą jest Genewa, a jęz...

Organizacje Międzynrodowe - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład I – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Został powołany jednocześnie z MFW na Monetarnej i Finansowej Konferencji w Bretton Woods, która odbyła się w dniach 1-22 lipca 1944 roku. Bank Światowy rozpoczął swoją działalność 25 czerwca 194...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 875

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład II – Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) Siedzibą MFW jest Waszyngton. Najwyższą decyzyjną władzą Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest Rada Gubernatorów. Rada Gubernatorów składa się z gubernatorów ...

Organizacje Międzynarodowe - wykład - OECD

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 903

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład III - OECD Siedziba: Paryż Członkowie: USA, Kanada, Meksyk, Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Austria, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, Norwegia, Islandi...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład IV – Organizacje międzynarodowe – pojęcie, istota, podstawowe klasyfikacje Organizacje międzynarodowe są jedną z form zinstytucjonalizowanych z i wielostronnej współpracy rządów lub innych podmiotów. Działa w społeczności i dla społecznośc...