Uniwersytet Łódzki - strona 167

Rolnictwo-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2310

Dr. Zbigniew Głuszczak Geografia Gospodarcza Wykład – Rolnictwo II. ROLNICTWO 1. Podział ze względu na zaspokojenie potrzeb człowieka: Rośliny alimentacyjne – bezpośrednie zaspokojenie potrzeb człowieka (zboża, bulwy, rośliny cukrodajne, oleiste, warzywa, owoce) Rośliny niealimentacyjne – ro...

Pojęcia wstępne ekonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Mgr Katarzyna Piłat Mikroekonomia Pojęcia wstępne ekonomii Ekonomia – jest to nauka społeczna, traktująca o ograniczoności zasobów gospodarczych i nieograniczoności potrzeb ludzkich. Stara się ona odpowiedzieć na podstawowe pytanie: w jaki sposób wykorzystać ograniczone zasoby, aby jak najbard...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

LISTA SZCZEGÓŁOWYCH ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU Z SOCJOLOGII: 1. Najważniejsze teorie socjologiczne. 2. Najważniejsi przedstawiciele myśli socjologicznej. 3. Definicja pojęcia “kultura”. 4. Znaczenie pojęcia “artefakty”. 5. Treści kultury. 6. Środki masowego przekazu jako wyróżnik treści kultury ma...

Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2226

Prof. Danuta Walczak – Duraj Socjologia Wykład I – Zbiorowości oparte na podobieństwie zachowań ZBIEGOWISKO Przelotne skupienie kilku lub kilkudziesięciu osób zainteresowanych jednym zdarzeniem. Podstawą skupienia jest silna i nagła podnieta – ciekawość -nakaz uczestnictwa w sprawach ważnych d...

Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian ekonomiki światowej-wykła...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład IX – Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian ekonomiki światowej 1) Ewolucja gospodarki światowej: Wojna spowodowała ogromne zmiany w gosp., polityce, życiu społecznym, kataklizmu – wojna miała charakter totalny, więc i zmiany były głębsz...

Statystyka - Cechy statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1680

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład II – Cechy statystyczne Cechy statystyczne można podzielić na ilościowe (mierzalne) i jakościowe (niemierzalne). Cechę nazwiemy mierzalną jeżeli poszczególne wartości tej cechy dają się wyraz...

Statystyka - Dynamika (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2373

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Dynamika (zadania) Zad.1. Przeciętne zatrudnienie w Polsce w latach 1989-1992 przedstawia tablica lata 1989 1990 1991 1992 przeciętne zatrydnienie (tys. osób) 12153,8 11375,4 10405,6 9575,1 a) wyznaczyć i zinterpretować indeksy jednopodstawowe (1989=...

Statystyka - Korelacja (zadania)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2093

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Korelacja (zadania) Zad.1. Producent napojów zgromadził dane o wielkości zamówień hurtowni (Y) i średniej temperaturze dobowej (X) w okresie lipiec-sierpień dla przypadkowo wybranych 10 dni. Dane w tablicy: Średnia temperatura dobowa 18 24 29 20 35 18 ...

Statystyka - Statystyka, badania stochastyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wykład I – Statystyka, zbiorowości, badania Statystyka jest nauką o metodach ilościowych, badania prawidłowości zjawisk (procesów masowych). Przez zjawisko masowe należy rozumieć takie zjawisko, które...

Statystyka - Wzory statystyczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2219

Dr. Andrzej Czajkowski Statystyka Wzory statystyczne Analiza struktury 1 n 1 n 2 2 S    x i  x    xi  x 2 n i 1 n i 1 n wi  i  100% n 2 x 1 k 1 k 2 2 S   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i 1 n i 1 1 k 1 k 2 2 2   S x   xi  x  ni   xi ni  x 2 n i1...