Uniwersytet Łódzki - strona 160

Wolny handel czy protekcjonizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2450

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład X – Wolny handel czy protekcjonizm 1. Ekonomiczne argumenty za wolnym handlem:      Korzyści z wymiany międzynarodowej tzw. Korzyści konsumpcyjne. Polegają one na wzroście konsumpcji powyżej możliwości wynikają...

Wpływ obrotów handlowych na gospodarkę kraju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VIII – Wpływ obrotów handlowych na gospodarkę kraju 1. Oddziaływanie obrotów handlowych z zagranicą na wielkość dochodu narodowego (od strony podażowej): Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego zależy od...

Wzrost gospodarczy a zmiany wolumenu obrotów z zagranicą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VII – Wzrost gospodarczy a zmiany wolumenu obrotów z zagranicą Wpływ wzrostu gospodarczego na wolumen zagranicznych obrotów handlowych kraju zależy od tego czy i jak będzie się zmieniała struktura produkcji w tym kraju. M...

Bankowość i banki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1582

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład V - Bankowość System bankowy – składa się z różnego typu instytucji, którymi są banki, które funkcjonują na różnych rynkach finansowych (banki centralne i banki komercyjne). 1. Funkcje banku centralnego:    emisja pieniądza bank państwa bank banków ...

Finanse lokalne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1197

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład IV – Finanse lokalne Finanse lokalne – obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Są to zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe polegające na gromadzeniu dochodów własnych i wyrównawczych oraz przychodów...

Finanse przedsiębiorstw - wykład - Źródła kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1540

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład VI – Finanse przedsiębiorstw 1. Finanse przedsiębiorstw: Jest to pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz dofinansowanie jego bieżącej działalności. Zadania:  gromadzenie środków pi...

Finanse publiczne - wykład - Budżet państwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2702

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład II – Finanse publiczne Finanse publiczne – są to wszelkiego rodzaju procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków pieniężnych. Procesy te muszą działać w oparciu o regulację prawne. Są one pewnym narzędziem finansowania defic...

Pojęcie finansów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 1841

Dr. Jarosław Marczak Finanse Wykład I – Pojęcie finansów Finanse – procesy i zjawiska pieniężne. Procesami jest: kreacja i tworzenie pieniądza w systemie bankowym, krążenie i cyrkulacja między różnymi podmiotami, osiadanie w postaci oszczędności czy rezerw pieniężnych. To także zjawiska ekonom...

Pytania testowe na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 5026

Dr. Jarosław Marczak Finanse Pytania testowe na egzamin 1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: a) kupna – sprzedaży b) kredytowe c) regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: a) Środka cyrkulacji b) Środka tezauryzacji c) Miernika wartośc...

Istota, funkcje i zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Lucyna Kopczyńska
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1512

Dr. Lucyna Kopczyńska Rachunkowość Wykład II – Istota, funkcje i zasady rachunkowości Rachunkowość – system informacyjny służący użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych, szczególnie finansowych oraz rozliczania kierownictwa z efektywności zarządzania powierzonym mu kapitałem. Rachun...