Uniwersytet Łódzki - strona 158

GATT, WTO - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia V – GATT/WTO    GATT – Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu -1947r. Działanie w kierunku liberalizacji handlu międzynarodowego. Określa reguły postępowania w handlu międzynarodowym oraz zapewnia forum do wielostronnych ...

Gospodarka światowa - wykład - Globalizacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia II – Gospodarka światowa 1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej:     początkowo więzi gospodarcze ograniczały się do wymiany towarów wzrost handlu następuje wraz z odkryciami geograficznymi XV-XVIIw przełom iloś...

Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe 1. Inwestycje: Inwestycja jest to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot kompensujący inwestorowi:  Czas w którym pieniądze były...

Międzynarodowy System Waluty Złotej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia III – Międzynarodowy System Waluty Złotej MFW – zbiór przyjętych przez poszczególne kraje zasad funkcjonowania strefy monetarnej i kursu walutowego. Koniec Bretton Woods – 1973 lub 1976 (konferencja na Jałcie). Współczesny

Pojęcia i zakres miedzynarodowych stosunków gospodarczych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia I – Pojęcia i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych 1. Definicja MSG: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – są dyscypliną naukową, która zajmuje się badaniem współzależności ekonomicznych zachodzących pomiędzy gosp...

Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia III – Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą 1. Co to jest kurs walutowy: Kurs walutowy – jest stosunkiem w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę jednej waluty.    kurs walutow...

Alternatywne teorie handlu międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2079

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VI – Alternatywne teorie handlu międzynarodowego W przeciwieństwie do teorii klasycznych i neoklasycznych, które wyjaśniały wymianę między krajami różniącymi się kosztami produkcji, teorie alternatywne odnoszą się do przy...

Bilans płatniczy i jego struktura - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2072

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XVI – Bilans płatniczy Bilans płatniczy jest to zestawienie wszystkich transakcji wykonywanych przez dane państwo z zagranicą, w określonym czasie, najczęściej jednym roku. 1. Sposób zapisywania transakcji w bilansie pła...

Cło-definicja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IX – Cło Cło - jest podatkiem nakładanym przez państwo na towar przekraczający granicę celną tego państwa. W zależności od kierunku przekraczania granicy celnej oraz państwa docelowego wyodrębniamy cła:  Importowe  Ek...

Ceny i TOT - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IV – Ceny i TOT Jednolitość cen w handlu międzynarodowym! 1. Ze względu na sposób kształtowania się cen na rynku światowym wyodrębniamy dwie kategorie towarów:   Dobra wystandaryzowane – jednorodne, doskonale substyt...