Uniwersytet Łódzki - strona 157

Omów zasadnicze dziedziny objęte kompleksową - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Omów zasadnicze dziedziny objęte kompleksową współzależnością integracyjną Członkostwo państw w UE nie ogranicza się jedynie do przekazywania określonych kompetencji na rzecz organizacji ponadnarodowej ale wymaga także wewnętrznych dostosowań ustrojowych. Zjawisko takie nazywamy kompleksową współza...

Znaczenie i struktura wspólnych reguł konkurencji UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Znaczenie i struktura wspólnych reguł konkurencji UE. Jednym z podstawowych elementów modelu gospodarki rynkowej są wspólne reguły konkurencji. Wspólne reguły konkurencji dzielą się na 2 kategorie: Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw - mają one za zadanie zapobieganie takim indywidual...

Wstęp do prawa europejskiego - znaczenie sprawy Kobler

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3668

Na czym polega znaczenie sprawy Kobler? Kolejne orzeczenie będące kamieniem milowym to wyrok z 2003r. w sprawie c-224/01 Gerhard Kobler przeciwko Austrii. W orzeczeniu tym Trybunał potwierdził to, co zasygnalizował wcześniej w orzeczeniu w s...

Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2247

Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne UE Jaki charakter mają prawa podstawowe w prawie Unii? Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału prawa podstawowe są przestrzegane jako zasady ogólne prawa. Stanowią prawo pierwotne Unii. W hierarchii norm prawa Unii ich ranga jest równa rand...

Wstęp do prawa europejskiego - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456

Na czym polega doktryna/ test Plaumana? Na czym polegała filarowa struktura Unii? Wzmocniona rola PE w stanowieniu prawa UE. W jaki sposób Traktat Lizboński wzmacnia demokratyczny charakter UE? Jakie są akty prawodawcze prawa UE? Bez...

Prawo administracyjne - skargi - egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

SKARGI NA EGZAMIN SKARGA NA AKT PRAWA MIEJSCOWEGO Jest to instytucja skargi powszechnej. Dlaczego powszechnej? Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organy gminy w zakresie administra...

Brak skutku horyzontalnego dyrektywy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Z czego wynika brak skutku horyzontalnego dyrektywy? Skutek dyrektywy przeciwko państwu członkowskiemu Trybunał wywiódł z wiążącego dane państwo charakteru dyrektywy. Konsekwentnie Trybunał stwierdził, że skoro dyrektywa nie wiąże jednostek, nie może być przeciwko nim powołana. Po raz pierwszy zrob...

Bilans płatniczy - wykład - zasada podwójnego zapisu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia VIII – Bilans płatniczy Bilans płatniczy - to zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych między rezydentami krajowymi a zagranicą w danym okresie, najczęściej jednym roku. Jest to także narzędzie, które przy zastosowaniu ...