Uniwersytet Łódzki - strona 155

Skład Rady Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

1. Jaki jest skład i funkcje Rady Europejskiej? Skład: • 27 szefów państw członkowskich • Przewodniczący • Przewodniczący Komisji • Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa* (uczestniczy tylko, nie jest członkiem RE, nie może głosować) • Przewodniczący PE* (też ni...

Skład Rady, organizacja wewnętrzna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Jaki jest skład Rady? Jaka jest organizacja wewnętrzna? Skład: Jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego Skład Rady zmienia się w zależności od tematyki. Ogólna Zagraniczna Gospodarcza i Finansowa Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (w tym

Skarga na bezczynność - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2352

Skarga na bezczynność Jaka jest funkcja skargi na bezczynność i w jaki sposób wpływa ona na zakres skargi? Skarga na bezczynność służy kontroli legalności zaniechania działania przez Unię, umożliwia stwierdzenie istnienia bezprawnego zaniechania instytucji, organu, jednostki organizacyjnej Unii. Je...

Skarga o stwierdzenie nieważności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1232

Skarga o stwierdzenie nieważności Jaka jest funkcja skargi o stwierdzenie nieważności? Skarga o stwierdzenie nieważności ma na celu usunięcie z obrotu prawnego aktów, które zostały przyjęte z naruszeniem prawa. Jakie skutki prawne wywołuje wyrok TSUE stwierdzający nieważność aktu? W wyniku wyrok...

Skarga odszkodowawcza - omówienie - odpowiedzialność deliktowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1750

Skarga odszkodowawcza. W ramach jakich skarg możliwe jest kontrolowanie legalności aktów Unii? Skargi na bezczynność instytucji, skargi o stwierdzenie nieważności aktu instytucji Na czym polega samodzielny charakter skargi odszkodowawczej? Skarga ta ma do spełnienia w ramach systemu skarg cel specj...

Skargi przeciwko państwu członkowskiemu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 693

Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom Dlaczego procedura z art. 258 TFUE składa się z kilku etapów? Jaka jest rola każdego z nich? 1) Nieformalne postępowanie wyjaśniające polega na nieformalnym wyjaśnieniu problemu z państwem członkowskim (wymianie korespondenc...

Skutek obiektywny dyrektyw

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

Na czym polega skutek obiektywny dyrektyw? W orzecznictwie TS pojawia się również linia orzeczeń, które wskazują jeszcze inny rodzaj skutku dyrektywy (rozszerzona koncepcja skutku bezpośredniego), który doktryna nazywa niekiedy skutkiem obiektywnym. W orzeczeniach tych formułowany jest wyraźny wymó...

Stosowanie prawa UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2051

Stosowanie prawa UE Jaką metodę - monistyczną, czy dualistyczną - zastosował TS w stosunku do prawa wspólnotowego? TS zastosował metodę monistyczną, gdyż we fragmencie orzeczenia w sprawie 6/64 Costa vs. E.N.E.L. Trybunał stwierdził: „(…) państwa członkowskie ograniczyły swoje prawa suwerenne i pr...

Struktura UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715

Poddaj analizie strukturę UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Na czym polegała najistotniejsza różnica w charakterze prawnym między pierwszym filarem a filarami II i III ówczesnej Unii? Pierwotnie struktura UE była złożona pod względem strukturalnym i prawnym, obejmowała 2 obszary o różny...

Swobody gospodarcze rynku wewnętrznego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Swobody gospodarcze rynku wewnętrznego: struktura i ogólna charakterystyka W ramach rynku wewnętrznego działają cztery swobody: Przepływu towarów - podstawą tej swobody jest unia celna. Na swobodę przepływu towarów składają się: zakaz nakładania wszelkich kontyngentów (ograniczeń ilościowych), zak...