Uniwersytet Łódzki - strona 151

Wprowadzenie do prawoznastwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 826

Podstawą prawoznastwa są dziedziny prawnicze: Prawa cywilnego materialnego, procesowego, karne materialne procesowe itd. Prawo cywilne, karne, administracyjne i konstytucyjne. Wiele dziedziń powstało na styku - pewne przedmioty regulacji wymagają regulacji zarówno cywilnych, karnych i administrac...

Lew Trocki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Teoria polityki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Lew Trocki [trockizm] właśc. Lew Dawidowicz Bronstein (1879 - zamordowany 21 sierpnia 1940 w Meksyku)  Trocki był zwolennikiem nieustającej wojny rewolucyjnej, a cała jego doktryna wspierała się na przeświadczeniu, że proletariat światowy właściwie z natury rzeczy zmierza ku rewolucji - prawa histo...

Średniowiecze i renesans

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Średniowiecze Renesans Błędem jest przypisywanie wszelkich plag. Renesans to regres i cofnięcie się o 1000 lat w stosunku do średniowiecza Odtwórcza epoka Twórcza epoka Ślepe naśladownictwo wzorców antycznych Czerpanie ze starożytności Wszystko co w średniowieczu jest bez wartości; antyk najl...

Eduard Bernstein

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442

Eduard Bernstein [1850-1932] Od1888 mieszkał w Anglii - gdzie poznał fabianów [ The Fabian Society - angielskie stowarzyszenie reformistyczne mające na celu przekształcenie ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny ]-obserwacje angielskic...

Dezyderaty komisji sejmowych

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Dezyderaty komisji sejmowych Komisja sejmowa może uchwalić dezyderat skierowany do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków, Prezesa NIK, Prezesa NBP, prokuratora generalnego oraz głównego inspektora pracy. Dezyderat zawiera postulaty komi...

Kontrole wykonania ustawy budżetowej

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Kontrole wykonania ustawy budżetowej Coroczne rozpatrywanie sprawozdań Rządu z wykonaniu budżetu i innych planów finansowych państwa przedkładanych Sejmowi w ciągu 5 msc. od zakończenia roku budżetowego. Sprawozdanie Marszałek kieruje do rozpatrzenia przez

Zgromadzenie ludowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

Zgromadzenie ludowe - zebranie obu uprawnionych do podejmowania decyzji. Dzisiaj to rzadkość, bo decydują o tym rozmiary państw czy liczebność mieszkańców. Występuje jedynie w trzech małych kantonach szwajcarskich. Podczas zgromadzeń podejmowane są decyzje najważniejsze dla kantonu np. w sprawach: ...

Charakter prawny Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2359

Przeanalizuj charakter prawny Unii Europejskiej w świetle pojęć państwa federalnego i konfederacji Konfederacja: Powstaje na mocy umowy międzynarodowej między państwami Państwa pozostają suwerenne Wzajemne relacje między państwami członkowskimi są regulowane prawem międzynarodowym Obejmuje okre...

Główne funkcje Komisji Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Omów główne funkcje Komisji Europejskiej. Wspiera ogólny interes Unii Czuwa nad stosowaniem traktatów Nadzoruje stosowanie prawa Unii Funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające Zapewnia reprezentacje Unii na zewnątrz Funkcje kontrolne Zapewnia przestrzeganie prawa UE przez państwa człon...