Uniwersytet Łódzki - strona 150

Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

USTAWA Z 8 VII 1935 R. O WYBORZE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ [WYCIĄG] (Dz.U.R.P. Nr 47, poz. 321) CZĘŚĆ I Zgromadzenie Elektorów Rozdział I Zwołanie Zgromadzenia Elektorów Art. l. (l) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej. (2) W zarządzeniu o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów ...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

USTAWA RZĄDOWA Z 3 MAJA 1791 R. (Volumnia Legum, t. IX, s. 220-225, Kraków 1889) W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński...

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

USTAWA Z DNIA 2 SIERPNIA 1926 R. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44 poz. 267). (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 442 z dnia 4 sierpnia 1926 r.) Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści: Art. 1. Art. 4 ustawy z dnia 17...

Przedmiot przestępstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa karnego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3815

PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA Tworząc przedmiot przestępstwa ustawodawca bierze pod uwagę dobra jakie chce chronić, chce wykluczyć zamachy na te dobra. Jeśli dobro jest chronione przez prawo to jest to dobro prawne. Dobro prawnie chronione jest przedmiotem przestępstwa. Przestępstwo stanowi zamach na nie...

Odpowiedzialność międzynarodowa państw

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Odpowiedzialność międzynarodowa państw Prace Komisji Prawa Międzynarodowego (1955 - 2004) - konwencja o odpowiedzialności państwa (2004): Art. 1 „Każdy bezprawny akt państwa w płaszczyźnie prawa międzynarodowego wywołuje odpowiedzialność międzynarodową państwa.” Art. 2 „Jest bezprawnym w płaszczy...

Skuteczność prawa mdzn. w prawie krajowym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

SKUTECZNOŚĆ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W PORZĄDKU KRAJOWYM Prawo międzynarodowe wiąże państwa i jest ono zobowiązane do przestrzegania jego reguł. Obok tego państwa kształtują swój byt przez tworzenie reguł prawa krajowego. Problem pojawia się w sytuacji, gdy trzeba wskazać wzajemne relacje obu tych sy...

Zakaz użycia siły

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1659

Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym Tradycyjnie ius ad bellum jako prawo podstawowe państwa Ograniczenia XX wiek: 1907 - II Konwencja Haska - Konwencja Drago-Portera - pań...

Zasada proporcjonalnosci

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001

Zasada proporcjonalnosci: jest warunkiem legalności represaliów Opinio iuris to:element zwyczaju Jaka zasade p.m naruszyło by państwo uznające de facto iracka okupację kuwajtu z 1990 r ? Zasade samostanowienia narodów 4.norma zw...

Socjalizacja wtórna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

Socjalizacja wtórna - odbywa się poza rodziną. Węższe procesy w ramach socjalizacji to: Kanalizacja - w ramach kultury występuje pewne wzorce zaspakajania swoich potrzeb. Uczymy się programów i schematów zachowań; kulturowy wykształcony mechanizm zaspakajania potrzeb. Im więcej zaspokojonych potrz...

Podmioty polityki społecznej - klasyfikacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wprowadzenie do polityki społecznej
Pobrań: 903
Wyświetleń: 6412

PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja podmiotów polityki społecznej Ze względu na obszar działania - globalne - regionalne (Rada Europy, Unia Europejska, Stowarzyszenie Narodów Azji południowo Wschodniej - ASEAN, Liga Państw Arabskich - LPA, Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA) - krajow...