Uniwersytet Łódzki - strona 140

Biopestycydy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2422

Biopestycydy Biopestycydy Biopreparaty, których składnikiem czynnym są: Wirusy (np. Madex) Bakterie (np. Novodor, Dipol) Grzyby (np. Mycotel) Zależnie od przeznaczenia wyróżnia się biopestycydy: Owadobójcze Bakteriobójcze Grzybobójcze Chwastobójcze Zalety: Nietoksyczność dla ludzi zwierz...

Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3661

Mechanizmy związane z toksycznością ksenobiotyków. Metabolizm ksenobiotyków Biotransformacja- zdolność do niej jest istotnym mech obronnym org przed toksycznością ksenobiotyków. Na ogół polega na przekształceniu ksenobiotyków w zw, które mogą być wydalone z org. Biotransformacja skł się z 2 etapó...

Budowa i źródła dioksyn kiedyś i dziś - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Budowa i źródła dioksyn kiedyś (do lat 70-tych) i dziś Dioksyny = PC(B)DDs + PC(B)DFs Polichlorowane dibenzo-para-dioksyny PCDDs- 75 kongenerów Polibromowane dibenzo-para-dioksyny PBDDs- 75 kongenerów Polichlorowane dibenzofurany PCDFs- 135...

Budowa i funkcje glutationu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2058

Budowa i funkcje glutationu Reakcje sprzęgania z glutationem: HOOCCH(NH2)CH2CH2CONHCH(CH2-SH)CONHCH2COOH - 99% - GLUTATION ZREDUKOWANY (gamma - glutamylo-cysteinylo-glicyna-GSH) 1% glutation ...

Charakterystyka acetylocholines - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

Charakterystyka acetylocholinesteraz Cholinoesterazy: Cholinoesterazy podzielone są na 2 klasy ze wzg na różnice przejawiające się w podatności na inhibitory, zachowaniu w sytuacji nadmiaru substratu, czy specyficzności łączenia substratu. Wyróżniamy: Acetylocholinoesterazę Bytyrylocholinoester...

Chemiczne dodatki do żywności - lista E - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Chemiczne dodatki do żywności- lista E Pozytywna rola dodatków chemicznych do żywności: Chemiczne dodatki do żywności są często bezpieczniejsze w użyciu od tych wyodrębnionych z produktów naturalnych Łatwiej je oczyścić Można kontrolować ich procesy produkcji Przedłużają trwałość i jakość produ...

Hemoglobina i jej funkcje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

Hemoglobina i jej funkcje Struktura I, II, III, nawet IV rzędowa Łań alfa i beta Widmo absorpcyjne hemoglobiny tlenkowęglowej: Prawidłowa oksyhemoglobina- szczyt alfa zawsze większy od beta Jak część zaczyna przechodzić w met- to beta jest węższy i niższy Hemoglobina tlenkowęglowa- zatrucie tl...

Interakcje żywności z lekami na etapie wchłaniania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Rola metabolizmu w oddziaływaniu żywności, suplementów diety, preparatów ziołowych i etanolu z lekami Interakcje żywności z lekami na etapie wchłaniania Interakcje na etapie wchłaniania zależą od ilościowego i jakościowego składu pokarmu: 1) Posiłki bogatotłuszczowe (zawierające