Uniwersytet Łódzki - strona 139

Infrastruktura transportu i pojęcie spedycji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Infrastruktura transportu. LINIOWA -drogi (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, lokalne, gminne), pasy terenu do ruchu, ścieżki rowerowe; -drogi szynowe (np. magistralne, pierwszorzędne, 1-, 2-,wielotorowe); -drogi lotnicze (korytarze powie...

Klasyfikacja spedycji i przewozy calopojazdowe i drobnicowe - omówien...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2905

Klasyfikacja spedycji. Rodzaj użytego środka transportu - spedycja samochodowa, kolejowa, morska, wodna, śródlądowa, lotnicza; -miejsce wykonywania usług spedycyjnych - spedycja miejska, wiejska, portowa, dworcowa, graniczna, targowo-wystawowa; -liczba kolejno użytych środków transportu - spedycj...

Kryteria podziału transportu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3150

Kryteria podziału transportu. Ze względu na przedmiot transportu wyróżnia się: - transport pasażerski; - transport towarowy z uwagi na środowisko, w którym odbywa się transport - transport lądowy: * naziemny: szynowy (kolejowy) i bezszynowy (samochodowy) * nadziemny (np. napowietrzna kolej lino...

Pojęcie transportu intermodalnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

Pojęcie transportu intermodalnego, kombinowanego. Transport intermodalny jest to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe na całej trasie od nadawcy do odbiorcy, bez przeładunku samych towarów, przy użyciu różnych gałęzi transportu. Transport kombinowany: to transpo...

Pojęcie transportu intermodalnego - zakres obowiązków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Zakres obowiązków i podział formuł INCOTERMS 2000. INCOTERMS 2000 określają zakres obowiązków i wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmami zaangażowanymi w proces transportowy, a tym samym podział kosztów, obowiązków i ryzyka związanego z dostawą towaru od nadawcy do odbiorcy. Ze względu na zastosowan...

Struktura procesu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

STRUKTURA PROCESU • SKIEROWANA NA TECHNOLOGIĘ - STRUKTURA FUNKCJONALNA (zasoby zgromadzone są według podobieństwa wykorzystywanych technologii) • SKIEROWANA NA PRODUKT - STRUKTURA PRZEDMIOTOWA (zasoby zgromadzone są do wytworzenia konkretnego produktu) STRUKTURA FUNKCJONALNA - CECHY • wysoka el...

Szeregi - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Szereg liczbowy: Niech (an)n N będzie ciągiem liczbowym oraz niech (sn) n N będzie ciągiem sum częściowych ciągu (an) n N. Szeregiem liczbowym o wyrazach an, n = 1, 2, 3, . . . lub krótko szeregiem nazywamy parę uporządkowaną ((an)n N, ...

Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw Pozytywne i negatywne aspekty stosowania pestycydów: Straty w rolnictwie powodowane przez szkodniki i chwasty: Straty w skali świata i kontynentów: Bawełna 12% Ryż 16% Kukurydza 13% Choroby w zwalczaniu których ważną rolę odgrywają pestycydy: Mala...

Skażenie żywności- mutagenne i rakotwórcze składniki żywności - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1771

Skażenie żywności- mutagenne i rakotwórcze składniki żywności Bezpieczeństwo żywności- toksyczność żywności Toksyczność żywności może być wywołana subs o różnym pochodzeniu: Subs szkodliwe naturalnie występujące w żywności np. glikozydy cyjanogenne Subs szkodliwe powstające z naturalnie występuj...

Biomarkery skażeń - Bioindykatory a biomarkery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2506

Biomarkery skażeń - Bioindykatory a biomarkery Bioindykacja- metoda, za pomocą której, dzięki stosowanym żywym organizmom, na różnych poziomach ich organizacji, określa się kierunek i stopień nasilenia zmian w środowisku ich życia. Glony: Nadmierny r-ój sinic i