Uniwersytet Łódzki - strona 136

Alternatywne cele przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Alternatywne cele przedsiębiorstwa mogą być formułowane z różnych punktów widzenia maksymalizacja zysku maksymalizacja sprzedaży zadowalający poziom zysku zakładany udział w rynku przetrwanie firmy utrzymanie poziomu zatrudnienia stabilizacja przychodów Finanse, pr. Zb. Pod red Janusza Ostas...

Zjawiska pieniężne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

Czy wszystkie zjawiska pieniężne są finansami? Kontrowersje wokół interpretacji finansów Ceny, %, stawki podatkowe Kierunki interpretacyjne: Finanse to podział i wymiana nie ekwiwalentna Szerokie ujęcie rozciąga finanse na wszystkie zjawiska pieniężne, zaciera się różnica między finansami a eko...

Dźwignia finansowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1309

Dźwignia finansowa - instrument finansowy wykorzystywany przez podmioty w celu zwiększenia zyskowności. Dźwignia finansowa ma sens wtedy kiedy dofinansowując podmiot kapitałem obcym możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stop...

Elinor Olstrom i olivier Willamson - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Elinor Olstrom i Oliver Williamson tegorocznymi laureatami ekonomicznego Nobla za badania nad modelami instytucji zarządczych w gospodarce. Instytucje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz szerzej dla kształtowania się stosunków międzyludzkich. Prawo, rynki, rząd to wszystko instytucj...

Podział dochodu narodowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Głównie problemy makroekonomiczne, większa szczegółowość niż w ekonomii Finanse służą realizacji celu jakim jest tworzenie optymalnych warunków egzystencji społeczeństwa przez stymulowania rozwoju społeczno gospodarczego Rozwój to pojęcie szersze niż wzrost - aspekty jakościowe W warunkach gospod...

Gestia ekonomiczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Gestia ekonomiczna Szeregowa forma prezentacji rachunku zysków i strat Przychody ze sprzedaży towarów i produktów- Koszty działalności operacyjnej (układ rodzajowy)= Wynik (zysk/strata) ze sprzedaży+ Pozostałe przychody operacyjne-...

Teorie ekonomiczne - prekursorzy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Teorie ekonomiczne maja tłumaczyć rzeczywistość gospodarczą, a ta jest zmienna, stąd zmienność teorii Ludzie zajmowali się zagadnieniami ekonomicznymi od zawsze. Już ludzie pierwotni musieli rozstrzygać ekonomiczne dylematy, na przykład, czy zbierać ziarna traw, co jest bezpieczne, zapewnia pewny, ...

Podstawy wiedzy o finansach - Literatura obowiązkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Literatura obowiązkowa: Ostaszewski Janusz, Finanse, Difin, Warszawa, 2010, Jarocka Ewa, Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń, Difin, Warszawa, 2010 Literatura uzupełniająca: Fedorowicz Zdzisław; Zarys teorii finansów, Poltext, W-wa, 1992, Fedorowicz Zdzisław, Polit...

Powstanie ewolucja i funkcje pieniądza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Powstanie ewolucja i funkcje pieniądza. Zbigniew Grabowski - "Wprowadzenie do nauki o pieniądzu", PWE, Warszawa 1979. 2.1. Powstanie i rozwój pieniądza. - Gdy wszystkie dobra przeznaczano na własne potrzeby, pieniądz był zbędny, nie było wymiany, gospodarka maturalna, nie była podziału ...

Podstawy wiedzy o finansach - pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

3.Finanse jako pieniężny mechanizm wymiany i podziału produktu społecznego 3.1. Definicja finansów. 3.2. Zjawiska pieniężne a zjawiska finansowe. 3.3. Zjawiska ekonomiczne a zjawiska finansowe. 3.4. Zjawiska podziału a zjawiska finansowe. 3.5. Kierunki pojmowania finansów w literaturze przedmiot...