Uniwersytet Łódzki - strona 135

Układy immobilizowane - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

UKŁADY IMMOBILIZOWANE Immobilizacja= stabilizacja= unieruchomienie Komórki Enzymy Ograniczenia wielokrotnego stosowania tych samych preparatów w układach wolnych Enzymy, a także komórki są względnie niestabilne i tracą aktywność w trakcie fermentacji lub poszczególnych reakcji. Konwencjonalne ...

Wielocukry - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

WIELOCUKRY 1) Homopolimery, np.: Dekstrany (poliglukany) Lewny (polifruktany) 2) Heteropolimery: Wielocukry złożone z: cukrów obojętnych, kwasów uronowych lub aminokwasów Mogą dodatkowo zawierać gr acetylowe, rzadziej acylowe jak: mrówczanową, bursztynianową, ewentualnie pirogronianową Ok. 20...

Misje i plany - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Według P. Druckera przy formułowaniu misji trzeba wziąć pod uwagę trzy kompleksy spraw: - okazje, jakie stwarza otoczenie, z więc ujawniające się potrze­by, które organizacja mogłaby zaspokajać; - kompetencje, czyli sposób i stopień, w jakim organizacja może te potrzeby zaspokajać, biorąc pod uwag...

Model S.M.A.R.T. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Według modelu S.M.A.R.T. cel powinien być: S - specyficzny, szczegółowy/prosty (ang. Specific/ Simple) - konkretny, jednoznacznie określony, krótko i bez żadnych „ale" określający to, co ma się zdarzyć (a nie to, co ma się nie zdarzyć! - chodzi więc o sformułowania pozytywne, a nie przez negacj...

Motywowanie - omówienie - Hierarchia potrzeb A. Maslowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Motywowanie to układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób. Przez motyw rozumiemy coś, co pobudza organizm do działania i nadaje mu kierunek, skoro już raz zostało ono rozbudzone Potrzeba jako stan braku, którego uzupełnienie stanowi niezbędny warunek egzystencji i rozw...

Normalizacja w logistyce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2443

Działalność polegająca na analizowaniu wyrobów, usług i procesów w celu zapewnienia: funkcjonalności i użyteczności, zgodności (kompatybilności) i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, ograniczenia (zbędnej) różnorodności. Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego e...

Opakowania - omówienie - rodzej i funkcje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

DEFINICJA OPAKOWANIA. OPAKOWANIE OZNACZA KAŻDY WYRÓB WYKONANY Z KAZDEGO RODZAJU MATERIAŁU PRZEZNACZONY DO PRZECHOWYWANIA OCHRONY , TRANSPORTU: DO DOSTARCZANIA WSZELKICH TOWARÓW (OD SUROWCÓW DO PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH) OD PRODUCENTA DO UZYTKOWNIKA LUB KONSUMENTA. WEDŁUG DEFINIJCJI ZAWARTEJ W PN-88/...

Organizowanie - omówienie - Rozpiętość kierowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Organizowanie pojmuje się jako proces dostosowywania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia Strukturą jakiejś całości nazywamy zbiór stosunków między elementami rozpatrywany z określonego względu. Struktura organizacyjna dotyczy zbioru stosunków organizacyjnych, czyli takich, które...

Outsourcing - omówienie - Struktura organizacyjna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

OUTSOURCING Outsourcing kapitałowy (musi istnieć popyt na rynku) - wyodrębnienie i usamodzielnienie części własnej organizacji Outsourcing kontraktowy (musi istnieć stabilna oferta rynkowa) - przekazanie podmiotowi zewnętrznemu całości spraw i likwidacja części własnej organizacji (przekwalifiko...

Środek płatniczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Transakcje kupna i sprzedaży w wielu przypadkach dokonywane są bez użycia pieniądza gotówkowego. Są to transakcje kredytowe, Realizowane są one wówczas, kiedy moment dostawy towarów nie pokrywa się z momentem wręczenia przez odbiorców odpowiedniej ilości środków pieniężnych stanowiących zapłatę za...