Uniwersytet Łódzki - strona 132

Izolacja i oczyszczanie białek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Izolacja i oczyszczanie białek 1) Izolacja chromatyny z wybranej tkanki 2) Ekstrakcja białek związanych z chromatyną (zależnie od właściwości białek, dla słabiej związanych 0,3M NaCl, silniej 0,6-2M NaCl) 3) Rozpuszczenie mieszaniny białek w ...

Izolacja RNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1603

Izolacja RNA RNA: Mniejsze Mniej stabilne Bardziej zróżnicowane niż DNA Główne typy: rRNA, mRNA, tRNA (rRNA 80%, mRNA 1-2%) Większa różnorodność metod izolacji niż u DNA: Izolacja konkretnego typu RNA poprzez frakcjonowanie totalnego ...

Kluczowe wydarzenia dla inżynierii genetycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Historia- wydarzenie kluczowe dla IG: 1950 Chargaff - zdefiniowanie relacji między 4 nukleotydani w DNA 1951 Mc Clintock - ruchome elementy genetyczne, kukurydza 1952 Hershey, Chase - geny zawierają DNA Ledeberg - odkrycie plazmidów (wektory) ...

Lokalizacja genów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1148

Lokalizacja genów Badania in silico- za pomocą baz danych, oprogramowania, aparte na analizach DNA. Geny to nie losowa kombinacja NT, posiadają cechy wyróżniające je spośród sekwencji niegenowych. Podstawowe to: ORF- seria kodonów umożliwiając...

Markery molekularne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Markery molekularne Markery DNA- pula testów opartych bezpośrednio na cechach kwasów nukleinowych. Umożliwiają charakterystyke organizmu na poziomie jego genomu- proteomu (np. obecność/ brak jakiegoś genu lub białka, występowanie jakiejś szczególnej jego postaci, różnice w sekwencji wybranych elem...

Promotory - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

PROMOTORY Promotor Odcinek DNA powyżej sekwencji genu, zawiera elementy rozpoznawane przez polRNA zależną od DNA (jej połączenie z promotorem rozpoczyna transkrypcję). Promotory eukariotyczne dodatkowo zawierają sekwencje rozpoznawane przez ...

Sekwencjonowanie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

SEKWENCJONOWANIE Sekwencjonowanie DNA: 1980: nagroda Nobla dla Sangera, Gilberta za opracowanie metod sekwencjonowania DNA 1988: powstanie projektu sekwencjonowania genomu ludzkiego (HGP) 1995: pierwszy, całkowicie poznany genom- Haeomophilus influenzae 1997: pierwszy genom eukariotyczny S.cere...

Techniki sekwencjonowania DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1428

Techniki sekwencjonowania DNA Metoda chemiczna- Gilberta & Maxama- określanie kolejności nukleotydów dowolnego odcinka DNA (Nobel 1980) Metoda Sangera: Enzymatyczna- terminacji łańcucha, dideoksy. Szybka, prostsza. Istota: ddNTP włączane do nowo syntetyzowanego łań DNA przez pol DNA blokowały...

Inżynieria genetyczna, Test kometowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3192

Test kometowy SCGE Służy m.in. ocenie cyto i genotoksyczności związków chemicznych. Umożliwia wizualizację uszkodzeń DNA w poszczególnych komórkach. Niewielka liczba komórek zawieszana w warstwie agarowy na szkiełku mikroskopowym poddawana lizie (...

Wstęp do inżynierii genetycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

WSTĘP Inżynieria genetyczna IG: Technologia rekombinacji DNA in vitro, pula technik i molekularnych narzędzi służąca pozyskiwaniu, poznaniu i świadomej ingerencji w materiał genetyczny organizmu. Cele: Zmiany pierwotnych właściwoś...