Uniwersytet Łódzki - strona 131

Tworzenie sił pęcherzyków gazu w cieczy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Tworzenie się pęcherzyków gazu w cieczy Interesuje nas: Jaka jest optymalna wielkość pęcherzyka Jak powstają pęcherzyki (mechanizmy) Żeby powstał pęcherzyk powietrza potrzebny jest otwór przez który powietrze się wydostanie do fazy ciekłej. Średnica otworu- do I. Jeżeli Re w otworku przez który...

Łączenie genów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Wymaga precyzji w planowaniu końców DNA w miejscu ich styku. Wybór miejsca restrykcyjnego podyktowany obecnością specyficznej dla danego genu translacyjnej ramki odczytu- ORF (Open Reading Frame0 każda sek DNA lub RNA, która może podlegać t...

Łańcuchowa reakcja polimerazy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1106

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR- Polimerase Chain Reaction) 1987 Mullins, Nobel 1993 Przełom w technologii pozyskiwania i analizie dużej ilości fragmentów DNA Wykorzystuje naturalny proces replikacji- synteza komplementarnej nici DNA, ogra...

Biblioteki genomowe i genowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3591

BIBLIOTEKI GENOMOWE I GENOWE Biblioteki genomowe: Kolekcja klonów z losowymi fragmentami heterologicznego DNA. reprezentują cały genom organizmu (co najmniej jedna kopia każdej sekwencji). Reprezentatywność tj prawdopodobieństwo znalezienia w niej klonu z konkretna sekwencją związana jest z rozmia...

Elektroforeza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1302

Elektroforeza Jedna z podstawowych technik frakcjonowania cząsteczek obdarzonych ładunkiem elektrycznym (białka, peptydy, kwady nukleinowe, komórki). Podstawa innych technik m.in. hybrydyzacji, sekwencjonowania, PCR. Rozdział cząsteczek w ...

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1869

Narzędzia inżynierii genetycznej- enzymy Enzymy restrykcyjne (restryktazy)- endonukleazy bakteryjne. Hydroliza DNA przy ich użyciu to pkt wyjścia do innych technik IG. Powstałe frakcje DNA to substraty dla dalszych analiz, mają identyczne zakończenia (nie są losowe). Rozpoznają tzw sekwencje palind...

Geny reporterowe-markery IG - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1638

Geny reporterowe- markery IG Kodują białka, których obecność/ aktywność biochemiczną łatwo oznaczyć w komórce (in vivo) technikami biochemicznymi., autoradiografią, spektrofotometrią lub bio i chemiluminescencją. Łączone w fuzje z sekwencjami, kt...

Hybrydyzacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1260

Hybrydyzacja Efektywne narzędzie badawcze w diagnostyce molekularnej. Duża czułość, szerokie spektrum modyfikacji, relatywnie krótki czas. Technika oparta na tworzeniu stabilnych struktur dwuniciowych z cząsteczek wzajemnie komplementarnych. Kilkunastonukleotydowe odcinki DNA wystarczają by mogł...

Interferencja RNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Interferencja RNA (RNAi, siRNA) Zjawisko wyciszania/ wyłączenia ekspresji genu przez dsRNA. Jego sekwencja jest zblizona so sekwencji wyłączanego genu. Wyłączenie możliwe na poziomach: a) Degradacji mRNA b) Blokowania translacji mRNA c)...

Izolacja DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

Izolacja DNA Cel: Wysokocząsteczkowy preparat (20-50kpz) Wysoki stopień czystości (DNA pozbawiony białek i inhibitorów enzymów) Wysoka wydajność Ogólne zasady izolacji zbliżone dla DNA pozyskiwanych z różnych komórek (bakterie, rośliny, zwierzęta) I etap: Mechaniczna maceracja tkanki lub liza k...