Uniwersytet Łódzki - strona 128

Genetyka grzybów, Transformacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Transformacje: Konidia Protoplasty Inkubacja z wprowadzonym DNA lub wstrzeliwanie Wysiew na podłoża selekcyjne ze stabilizatorem osmotycznym (żeby nie pękały protoplasty) 5.1 Markery selekcyjne: Higromycyna: Gen bakteryjny fosforylazy higro...

Genetyka grzybów, Wyciszanie genów u grzybów strzępkowych - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Genetyk grzybów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Wyciszanie genów u grzybów strzępkowych Późno rozwinięty dział Rozwój dopiero po odkryciu zjawiska interferencji RNA - iRNA 1. RIP Proces typowy dla grzybów proces oparty na homologii, który powoduje mutację powtarzającego się DNA często prowadzi do epigenetycznego wyciszana zmutowanych sekwenc...

Immunologia, Dopełniacz (komplement) - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2408

Dopełniacz (komplement)-C Odkrywcą dopełniacza był Jules Bordet, który wykazał, że ten składnik surowicy wspomaga jako opsonina niszczenie bakterii przez przeciwciała. Nazwa komplement oznacza w pierwotnym znaczeniu komplementację- wspomaganie aktywności przeciwciał. 1919- nagroda Nobla Kompleme...

Immunologia, Narządy limfatyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1652

NARZĄDY LIMFATYCZNE Centralne narządy limfatyczne Grasica ssaków: Limfocyty T kształtują się w grasicy. Narząd dwupłatowy Za mostkiem, nad sercem Zbudowany z płacików oddzielonych beleczkami tkanki łącznej Narząd otorbiony torebką łącznotk...

Immunologia, Przeciwciała - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Przeciwciała Immunoglobuliny (przeciwciała): Białka o masie ≥ 150kDa Są produkowane w odp humoralnej na określony antygen, do którego są przestrzennie dopasowane i z którymi wiążą się (reagują) w sposób swoisty. 2 łań ciężkie H 2 łań lekkie L-...

Immunologia, Swoiste mechanizmy odporności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

Swoiste mechanizmy odporności Humoralne: Przeciwciała: Pierwsza linia obrony- blokowanie wnikania drobnoustrojów do org przez mechanizmy fiz-chem. Druga linia obrony- eliminacja patogenów, które wniknęły do org na drodze mechanizmu odporności wrodzonej nieswoistej (granulocyty, makrofagi, kom NK...

Immunologia, Wstęp do immunologii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Immunologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

WSTĘP W organizmie człowieka powstają komórki zmutowane, potencjalnie nowotworowe. Także powstają komórki, które są zużyte Wnikanie drobnoustrojów (także chorobotwórczych- patogenów): Przez rany Przez otwory fizjologiczne ciała Rola u...